Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Từ Điển – Từ hư thân mất nết có ý nghĩa gì kiến thức mới năm 2023

Từ Điển – Từ hư thân mất nết có ý nghĩa gì – Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

</p> <p class="dfdsf">Bài viết Từ Điển – Từ hư thân mất nết có ý nghĩa<br /> gì thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian<br /> này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy<br /> cùng Hàng Nhật Cao Cấp<br /> tìm hiểu Từ Điển – Từ hư thân mất nết có ý nghĩa gì trong bài viết<br /> hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Từ Điển – Từ<br /> hư thân mất nết có ý nghĩa gì”</p> <div id="inline-related-post" class="mag-box mini-posts-box content-only"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget-title the-global-title has-block-head-4"> <div class="the-subtitle">Related Articles</div> </div> <div class="mag-box-container clearfix"> <ul class="posts-items posts-list-container"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/ha-noi-melody-residences-hung-thinh-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="155" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20155%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023 6" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="155" height="150" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023 6"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/ha-noi-melody-residences-hung-thinh-kien-thuc-moi-nam-2023/">HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">36 phút ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/bien-doi-bieu-thuc-huu-ti-on-thi-hsg-dai-so-toan-lop-8-co-loi-giai-chi-tiet-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="155" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20155%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023 7" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="155" height="150" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023 7"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/bien-doi-bieu-thuc-huu-ti-on-thi-hsg-dai-so-toan-lop-8-co-loi-giai-chi-tiet-kien-thuc-moi-nam-2023/">Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">42 phút ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/muon-tap-the-duc-thi-ra-cho-khac-tap-chu-vay-sao-ma-chiu-noi-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="155" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20155%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023 8" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="155" height="150" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023 8"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/muon-tap-the-duc-thi-ra-cho-khac-tap-chu-vay-sao-ma-chiu-noi-kien-thuc-moi-nam-2023/">Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">48 phút ago</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/top-dau-nhot-it-hao-xang-cho-xe-sh-mode-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="155" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20155%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023 9" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="155" height="150" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image" alt="logo dien lanh final" title="Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023 9"></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/top-dau-nhot-it-hao-xang-cho-xe-sh-mode-kien-thuc-moi-nam-2023/">Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">55 phút ago</span> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <h2><span class="ez-toc-section" id="Thong_tin_chi_tiet_ve_Tu_Dien_-_Tu_hu_than_mat_net_co_y_nghia_gi"></span>Thông tin chi tiết về Từ Điển – Từ hư thân mất nết có ý nghĩa<br /> gì<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p></p> <details style="padding:1em;background-color:#ebebeb;border-color: rgba(51,51,51,0.95);border-style: solid;border-width: 2px;"> <summary>Xem nhanh</summary> <p>#dongchaythoigian, #thapluayeuthuong, #danba, #danong, #phunu, #tinhhoacuocsong, đàn bà, dan ba, đàn ông, dan ong, gia đình, gia dinh, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc gia đình, gia đình hạnh phúc, phật pháp, phat phap, ngoai tinh, triết lý, triết lý cuộc sống, những câu nói hay về cuộc sống, cuộc sống, câu nói hay về cuộc sống, châm ngôn cuộc sống, châm ngôn sống, tam su, danh ngôn cuộc sống, tình yêu, im lặng, im lang</p> </details> <p></p> <p><title/></p> <div class="jrcUj"> <div class="jrcUj"> <div class="jrcUj"> <div class="jrcUj"> <p class="9GY3c">Bài mới</p> <ul class="jrcUj"> <li> <h4>Vài nét về chữ Nôm, nguồn gốc và sự phát triển</h4> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <li> <h4>Khái lược Về Văn học Chữ Nôm Ở Việt Nam</h4> </li> <li> <h4>Cấu tạo và nguồn gốc của chữ Nôm – chữ của dân tộc Việt<br /> Nam</h4> </li> <li> <h4>Sấm Trạng Trình ký bản chữ Nôm</h4> </li> <footer> </footer> <p></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Cac_cau_hoi_ve_hu_than_mat_net_la_gi"></span>Các câu hỏi về hư thân mất nết là gì<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p> Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hư thân mất nết là gì hãy cho<br /> chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp<br /> mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé </p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Cac_Hinh_Anh_Ve_hu_than_mat_net_la_gi"></span>Các Hình Ảnh Về hư thân mất nết là gì<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p> Các hình ảnh về hư thân mất nết là gì đang được chúng mình Cập<br /> nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư<br /> [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail<br /> ngay cho tụi mình nhé</p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Tra_cuu_them_tin_tuc_ve_hu_than_mat_net_la_gi_tai_WikiPedia"></span>Tra cứu thêm tin tức về hư thân mất nết là gì tại<br /> WikiPedia<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p>Bạn hãy tham khảo thông tin về <b>hư thân mất nết là gì</b> từ web<br /> Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại</p> <p>💝 Nguồn Tin tại: https://hangnhatcaocap.com.vn/</p> <p>💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : </p> </div> <p><strong>Kết thúc</strong><br /> Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của https://www.kythuatcodienlanh.com/, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, cơ khí,…,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.<br /> Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!<br /> <em>* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.</em><br /> Trân trọng,<br /> <strong>Các chuyên mục nội dung liên quan</strong></p> <ul> <li><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/">Trang chủ</a></li> <li><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/chuyen-muc/ky-thuat-dien-tu-dien-lanh/">Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh</a></li> </ul> </p><div class='code-block code-block-2' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2468813145285814" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Top ads banner --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2468813145285814" data-ad-slot="3205054829" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <!-- AI CONTENT END 2 --> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">3 giờ ago</span><span class="meta-item last-updated">Last Updated: 1 Tháng Chín, 2022</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 2 minutes read</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-text share-pill"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&title=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&description=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&media=" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2022-09-01T20:37:27+00:00","datePublished":"2022-09-01T20:37:27+00:00","dateModified":"2022-09-01T20:37:27+00:00","headline":"T\u1eeb \u0110i\u1ec3n – T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec ki\u1ebfn th\u1ee9c m\u1edbi n\u0103m 2023","name":"T\u1eeb \u0110i\u1ec3n – T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec ki\u1ebfn th\u1ee9c m\u1edbi n\u0103m 2023","keywords":[],"url":"https:\/\/www.kythuatcodienlanh.com\/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023\/","description":"T\u1eeb \u0110i\u1ec3n - T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec - C\u1eadp nh\u1eadt ki\u1ebfn th\u1ee9c m\u1edbi nh\u1ea5t n\u0103m 2023 B\u00e0i vi\u1ebft T\u1eeb \u0110i\u1ec3n \u2013 T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec thu\u1ed9c ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 v\u1ec1 H\u1ecei \u0110\u00e1p th\u1eddi gian n\u00e0y \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u1ea1n quan","copyrightYear":"2022","articleSection":"K\u1ef9 thu\u1eadt \u0111i\u1ec7n t\u1eed & \u0110i\u1ec7n l\u1ea1nh","articleBody":"T\u1eeb \u0110i\u1ec3n - T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec - C\u1eadp nh\u1eadt ki\u1ebfn th\u1ee9c m\u1edbi nh\u1ea5t n\u0103m 2023\r\n\n\n\n\n\n\n\n\nB\u00e0i vi\u1ebft T\u1eeb \u0110i\u1ec3n \u2013 T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a\ng\u00ec thu\u1ed9c ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 v\u1ec1 H\u1ecei \u0110\u00e1p th\u1eddi gian\nn\u00e0y \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u1ea1n quan t\u00e2m \u0111\u00fang kh\u00f4ng n\u00e0o !! H\u00f4m nay, H\u00e3y\nc\u00f9ng H\u00e0ng Nh\u1eadt Cao C\u1ea5p\nt\u00ecm hi\u1ec3u T\u1eeb \u0110i\u1ec3n \u2013 T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec trong b\u00e0i vi\u1ebft\nh\u00f4m nay nh\u00e9 ! C\u00e1c b\u1ea1n \u0111ang xem b\u00e0i vi\u1ebft : \u201cT\u1eeb \u0110i\u1ec3n \u2013 T\u1eeb\nh\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a g\u00ec\u201d\nTh\u00f4ng tin chi ti\u1ebft v\u1ec1 T\u1eeb \u0110i\u1ec3n \u2013 T\u1eeb h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a\ng\u00ec\n\n\nXem nhanh#dongchaythoigian, #thapluayeuthuong, #danba, #danong, #phunu, #tinhhoacuocsong, \u0111\u00e0n b\u00e0, dan ba, \u0111\u00e0n \u00f4ng, dan ong, gia \u0111\u00ecnh, gia dinh, h\u1ea1nh ph\u00fac, hanh phuc gia dinh, cu\u1ed9c s\u1ed1ng h\u1ea1nh ph\u00fac, h\u1ea1nh ph\u00fac gia \u0111\u00ecnh, gia \u0111\u00ecnh h\u1ea1nh ph\u00fac, ph\u1eadt ph\u00e1p, phat phap, ngoai tinh, tri\u1ebft l\u00fd, tri\u1ebft l\u00fd cu\u1ed9c s\u1ed1ng, nh\u1eefng c\u00e2u n\u00f3i hay v\u1ec1 cu\u1ed9c s\u1ed1ng, cu\u1ed9c s\u1ed1ng, c\u00e2u n\u00f3i hay v\u1ec1 cu\u1ed9c s\u1ed1ng, ch\u00e2m ng\u00f4n cu\u1ed9c s\u1ed1ng, ch\u00e2m ng\u00f4n s\u1ed1ng, tam su, danh ng\u00f4n cu\u1ed9c s\u1ed1ng, t\u00ecnh y\u00eau, im l\u1eb7ng, im lang\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nB\u00e0i m\u1edbi\n\n\n\n\nV\u00e0i n\u00e9t v\u1ec1 ch\u1eef N\u00f4m, ngu\u1ed3n g\u1ed1c v\u00e0 s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nKh\u00e1i l\u01b0\u1ee3c V\u1ec1 V\u0103n h\u1ecdc Ch\u1eef N\u00f4m \u1ede Vi\u1ec7t Nam\n\n\n\n\nC\u1ea5u t\u1ea1o v\u00e0 ngu\u1ed3n g\u1ed1c c\u1ee7a ch\u1eef N\u00f4m \u2013 ch\u1eef c\u1ee7a d\u00e2n t\u1ed9c Vi\u1ec7t\nNam\n\n\n\n\nS\u1ea5m Tr\u1ea1ng Tr\u00ecnh k\u00fd b\u1ea3n ch\u1eef N\u00f4m\n\n\n\n\n\n\nC\u00e1c c\u00e2u h\u1ecfi v\u1ec1 h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft l\u00e0 g\u00ec\n\nN\u1ebfu c\u00f3 b\u1eaft k\u1ef3 c\u00e2u h\u1ecfi th\u1eafc m\u1eaft n\u00e0o v\u00ea h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft l\u00e0 g\u00ec h\u00e3y cho\nch\u00fang m\u00ecnh bi\u1ebft nh\u00e9, m\u00f5i th\u1eaft m\u1eaft hay g\u00f3p \u00fd c\u1ee7a c\u00e1c b\u1ea1n s\u1ebd gi\u00fap\nm\u00ecnh c\u1ea3i thi\u1ec7n h\u01a1n trong c\u00e1c b\u00e0i sau nh\u00e9 \nC\u00e1c H\u00ecnh \u1ea2nh V\u1ec1 h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft l\u00e0 g\u00ec\n\nC\u00e1c h\u00ecnh \u1ea3nh v\u1ec1 h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft l\u00e0 g\u00ec \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u00fang m\u00ecnh C\u1eadp\nnh\u1eadp. N\u1ebfu c\u00e1c b\u1ea1n mong mu\u1ed1n \u0111\u00f3ng g\u00f3p, H\u00e3y g\u1eedi mail v\u1ec1 h\u1ed9p th\u01b0\n[email\u00a0protected] N\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 \u0111\u00f3ng g\u00f3p hay li\u00ean h\u1ec7. H\u00e3y Mail\nngay cho t\u1ee5i m\u00ecnh nh\u00e9\nTra c\u1ee9u th\u00eam tin t\u1ee9c v\u1ec1 h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft l\u00e0 g\u00ec t\u1ea1i\nWikiPedia\nB\u1ea1n h\u00e3y tham kh\u1ea3o th\u00f4ng tin v\u1ec1 h\u01b0 th\u00e2n m\u1ea5t n\u1ebft l\u00e0 g\u00ec t\u1eeb web\nWikipedia ti\u1ebfng Vi\u1ec7t.\u25c4 Tham Gia C\u1ed9ng \u0110\u1ed3ng T\u1ea1i\ud83d\udc9d Ngu\u1ed3n Tin t\u1ea1i: https:\/\/hangnhatcaocap.com.vn\/\ud83d\udc9d Xem Th\u00eam Ch\u1ee7 \u0110\u1ec1 Li\u00ean Quan t\u1ea1i : \n\n\n \r\nK\u1ebft th\u00fac\r\nNgo\u00e0i c\u00e1c b\u00e0i vi\u1ebft tin t\u1ee9c, b\u00e0i b\u00e1o h\u00e0ng ng\u00e0y c\u1ee7a https:\/\/www.kythuatcodienlanh.com\/, ngu\u1ed3n n\u1ed9i dung c\u0169ng bao g\u1ed3m c\u00e1c b\u00e0i vi\u1ebft t\u1eeb c\u00e1c c\u1ed9ng t\u00e1c vi\u00ean chuy\u00ean gia \u0111\u1ea7u ng\u00e0nh v\u1ec1 chu\u1ed7i ki\u1ebfn th\u1ee9c k\u1ef9 thu\u1eadt \u0111i\u1ec7n, \u0111i\u1ec7n l\u1ea1nh, \u0111i\u1ec7n t\u1eed, c\u01a1 kh\u00ed,...,.. \u0111\u01b0\u1ee3c chia s\u1ebd ch\u1ee7 y\u1ebfu t\u1eeb nhi\u1ec1u kh\u00eda c\u1ea1nh li\u00ean quan chu\u1ed7i ki\u1ebfn th\u1ee9c n\u00e0y.\r\nB\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u00e0nh th\u1eddi gian \u0111\u1ec3 xem th\u00eam c\u00e1c chuy\u00ean m\u1ee5c n\u1ed9i dung ch\u00ednh v\u1edbi c\u00e1c b\u00e0i vi\u1ebft t\u01b0 v\u1ea5n, chia s\u1ebb m\u1edbi nh\u1ea5t, c\u00e1c tin t\u1ee9c g\u1ea7n \u0111\u00e2y t\u1eeb chuy\u00ean gia v\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i. Cu\u1ed1i c\u00f9ng, v\u1edbi c\u00e1c ki\u1ebfn th\u1ee9c chia s\u1ebb c\u1ee7a b\u00e0i vi\u1ebft, hy v\u1ecdng g\u00f3p ph\u1ea7n n\u00e0o ki\u1ebfn th\u1ee9c h\u1ed7 tr\u1ee3 cho \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 t\u1ed1t h\u01a1n trong ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p c\u00e1 nh\u00e2n! \r\n* \u00dd ki\u1ebfn \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00ecnh b\u00e0y trong b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y l\u00e0 c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 kh\u00e1ch m\u1eddi v\u00e0 kh\u00f4ng nh\u1ea5t thi\u1ebft ph\u1ea3i l\u00e0 SEMTEK. Nh\u00e2n vi\u00ean t\u00e1c gi\u1ea3, c\u1ed9ng t\u00e1c vi\u00ean bi\u00ean t\u1eadp s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c li\u1ec7t k\u00ea b\u00ean cu\u1ed1i b\u00e0i vi\u1ebft.\r\nTr\u00e2n tr\u1ecdng,\r\nC\u00e1c chuy\u00ean m\u1ee5c n\u1ed9i dung li\u00ean quan\r\n\r\nTrang ch\u1ee7 \t\r\nK\u1ef9 thu\u1eadt \u0111i\u1ec7n t\u1eed & \u0110i\u1ec7n l\u1ea1nh\r\n","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.kythuatcodienlanh.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/logo-dien-lanh-final.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.kythuatcodienlanh.com\/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/www.kythuatcodienlanh.com\/author\/admin\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.kythuatcodienlanh.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/logo-dien-lanh-final.png","width":1200,"height":290}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-text share-pill"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&title=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&description=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&media=" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&title=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn large-share-button" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="social-text">Reddit</span> </a> <a href="mailto:?subject=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&body=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn large-share-button" data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="social-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Print" target="_blank" class="print-share-btn large-share-button" data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="social-text">Print</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div id="related-posts" class="container-wrapper"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/review-tay-te-bao-chet-body-cocoon-cafe-daklak-hot-nhat-hien-nay-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023 10" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023 10"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/review-tay-te-bao-chet-body-cocoon-cafe-daklak-hot-nhat-hien-nay-kien-thuc-moi-nam-2023/">Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">1 giờ ago</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Việt Á Land – TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/viet-a-land-top-3-doi-tac-hang-platinum-plus-cua-vinhomes-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Việt Á Land - TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023 11" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Việt Á Land - TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023 11"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/viet-a-land-top-3-doi-tac-hang-platinum-plus-cua-vinhomes-kien-thuc-moi-nam-2023/">Việt Á Land – TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">1 giờ ago</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/luu-tru-nang-luong-ngoai-luoi-dien-voi-giai-phap-solis-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023 12" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023 12"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/luu-tru-nang-luong-ngoai-luoi-dien-voi-giai-phap-solis-kien-thuc-moi-nam-2023/">Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">1 giờ ago</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <a aria-label="Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/bang-ma-loi-dieu-hoa-panasonic-dich-vu-sua-chua-dieu-hoa-cac-quan-ha-noi-gia-re-nhat-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023 13" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023 13"></noscript></a> <h3 class="post-title"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/bang-ma-loi-dieu-hoa-panasonic-dich-vu-sua-chua-dieu-hoa-cac-quan-ha-noi-gia-re-nhat-kien-thuc-moi-nam-2023/">Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">1 giờ ago</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title has-block-head-4">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> <span class="required-field-message" aria-hidden="true">Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required" aria-hidden="true">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='14646' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="eb9e281f50" /></p><p style="display: none !important;"><label>Δ<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_1" name="ak_js" value="66"/></p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div class='code-block code-block-5' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script type="text/javascript"> atOptions = { 'key' : 'e57848888bd6e8ed7aefd8c2ee37d6dc', 'format' : 'iframe', 'height' : 250, 'width' : 300, 'params' : {} }; document.write('<scr' + 'ipt type="text/javascript" src="http' + (location.protocol === 'https:' ? 's' : '') + '://sinisterbatchoddly.com/e57848888bd6e8ed7aefd8c2ee37d6dc/invoke.js"></scr' + 'ipt>'); </script></div> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="ai_widget-2" class="container-wrapper widget ai_widget"><div class='code-block code-block-1' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2468813145285814" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Top ads banner --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2468813145285814" data-ad-slot="3205054829" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="ai_widget-6" class="container-wrapper widget ai_widget"><div class='code-block code-block-5' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script type="text/javascript"> atOptions = { 'key' : 'e57848888bd6e8ed7aefd8c2ee37d6dc', 'format' : 'iframe', 'height' : 250, 'width' : 300, 'params' : {} }; document.write('<scr' + 'ipt type="text/javascript" src="http' + (location.protocol === 'https:' ? 's' : '') + '://sinisterbatchoddly.com/e57848888bd6e8ed7aefd8c2ee37d6dc/invoke.js"></scr' + 'ipt>'); </script></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-1" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title has-block-head-4"><div class="the-subtitle">Bài nổi bật<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/huong-dan-sua-bo-mach-dieu-hoa/"> <span class="date meta-item tie-icon">29 Tháng Mười, 2021</span> <h3>Hướng dẫn sửa bo mạch điều hòa đúng cách, nhanh chóng</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/dung-cu-lap-dat-dieu-hoa/"> <span class="date meta-item tie-icon">26 Tháng Năm, 2022</span> <h3>Đồ nghề điện lạnh cần thiết phải có khi thực hiện lắp đặt</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/cau-dao-la-gi-dac-diem-cau-tao-va-phan-loai/"> <span class="date meta-item tie-icon">6 Tháng Sáu, 2022</span> <h3>Cấu tạo cầu dao điện là gì? Sự khác nhau giữa cầu dao điện và Aptomat</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/so-do-mach-dien-trong-gia-dinh-cho-nha-dan-dung/"> <span class="date meta-item tie-icon">9 Tháng Sáu, 2022</span> <h3>Cách vẽ sơ đồ mạch điện nhà ở đúng kỹ thuật</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/khai-niem-tu-dien-va-cac-loai-tu-dien-co-ban-nhat/"> <span class="date meta-item tie-icon">27 Tháng Mười Hai, 2021</span> <h3>Ý nghĩa các thông số ghi trên tụ điện và các loại tụ điện cơ bản nhất</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/cach-sua-may-nuoc-nong-ariston/"> <span class="date meta-item tie-icon">22 Tháng Sáu, 2022</span> <h3>Hướng dẫn cách sửa máy nước nóng Ariston an toàn, nhanh chóng</h3> </a> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-2" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title has-block-head-4"><div class="the-subtitle">Bài mới nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container posts-pictures-widget" ><div class="tie-row widget-posts-wrapper"> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Top 4 máy khoan pin 3 chức năng được bán chạy nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/top-4-may-khoan-pin-3-chuc-nang-duoc-ban-chay-nhat-hien-nay-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Top 4 máy khoan pin 3 chức năng được bán chạy nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023 14" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Top 4 máy khoan pin 3 chức năng được bán chạy nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023 14"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Thùng Carton Nhỏ Ở Đâu Chất Lượng, Giá Rẻ? kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/thung-carton-nho-o-dau-chat-luong-gia-re-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Thùng Carton Nhỏ Ở Đâu Chất Lượng, Giá Rẻ? kiến thức mới năm 2023 15" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Thùng Carton Nhỏ Ở Đâu Chất Lượng, Giá Rẻ? kiến thức mới năm 2023 15"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Xe nâng tay thấp 1.5 tấn A2MC1 kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/xe-nang-tay-thap-1-5-tan-a2mc1-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Xe nâng tay thấp 1.5 tấn A2MC1 kiến thức mới năm 2023 16" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Xe nâng tay thấp 1.5 tấn A2MC1 kiến thức mới năm 2023 16"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="So sánh bộ tiền xử lý nước UF và công nghệ nano kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/so-sanh-bo-tien-xu-ly-nuoc-uf-va-cong-nghe-nano-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="So sánh bộ tiền xử lý nước UF và công nghệ nano kiến thức mới năm 2023 17" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="So sánh bộ tiền xử lý nước UF và công nghệ nano kiến thức mới năm 2023 17"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/ha-noi-melody-residences-hung-thinh-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023 18" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="HÀ NỘI MELODY RESIDENCES HƯNG THỊNH kiến thức mới năm 2023 18"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/bien-doi-bieu-thuc-huu-ti-on-thi-hsg-dai-so-toan-lop-8-co-loi-giai-chi-tiet-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023 19" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Biến đổi biểu thức hữu tỉ ôn thi hsg Đại số Toán lớp 8 có lời giải chi tiết kiến thức mới năm 2023 19"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/muon-tap-the-duc-thi-ra-cho-khac-tap-chu-vay-sao-ma-chiu-noi-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023 20" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Muốn tập thể dục thì ra chỗ khác tập chứ vầy sao mà chịu nổi kiến thức mới năm 2023 20"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/top-dau-nhot-it-hao-xang-cho-xe-sh-mode-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023 21" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Top dầu nhớt ít hao xăng cho xe SH mode kiến thức mới năm 2023 21"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/review-tay-te-bao-chet-body-cocoon-cafe-daklak-hot-nhat-hien-nay-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023 22" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Review tẩy tế bào chết Body Cocoon cafe ĐăkLăk hot nhất hiện nay kiến thức mới năm 2023 22"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Việt Á Land – TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/viet-a-land-top-3-doi-tac-hang-platinum-plus-cua-vinhomes-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Việt Á Land - TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023 23" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Việt Á Land - TOP 3 đối tác hạng Platinum Plus của Vinhomes kiến thức mới năm 2023 23"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/luu-tru-nang-luong-ngoai-luoi-dien-voi-giai-phap-solis-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023 24" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Lưu trữ năng lượng ngoài lưới điện với giải pháp Solis kiến thức mới năm 2023 24"></noscript></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4"> <a aria-label="Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023" href="https://www.kythuatcodienlanh.com/bang-ma-loi-dieu-hoa-panasonic-dich-vu-sua-chua-dieu-hoa-cac-quan-ha-noi-gia-re-nhat-kien-thuc-moi-nam-2023/" class="post-thumb"><img width="228" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20228%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023 25" data-lazy-src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png"><noscript><img width="228" height="220" src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-dien-lanh-final.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large" alt="logo dien lanh final" title="Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic – dịch vụ sửa chữa điều hòa các quận hà nội giá rẻ nhất kiến thức mới năm 2023 25"></noscript></a> </div> </div></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tag_cloud-10" class="container-wrapper widget widget_tag_cloud"><div class="widget-title the-global-title has-block-head-4"><div class="the-subtitle">Thẻ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="tagcloud"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/bang-gia-lap-dat-dieu-hoa-dien-may-xanh/" class="tag-cloud-link tag-link-253 tag-link-position-1" style="font-size: 15.777777777778pt;" aria-label="bảng giá lắp đặt điều hòa điện máy xanh (4 mục)">bảng giá lắp đặt điều hòa điện máy xanh</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/chap-dien-mat-dien/" class="tag-cloud-link tag-link-103 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="Chập điện mất điện (3 mục)">Chập điện mất điện</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/cach-lap-dat-dieu-hoa-inverter/" class="tag-cloud-link tag-link-260 tag-link-position-3" style="font-size: 15.777777777778pt;" aria-label="cách lắp đặt điều hòa inverter (4 mục)">cách lắp đặt điều hòa inverter</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/cach-ve-sinh-may-lanh-panasonic-tai-nha/" class="tag-cloud-link tag-link-469 tag-link-position-4" style="font-size: 22pt;" aria-label="Cách vệ sinh máy lạnh Panasonic tại nhà (5 mục)">Cách vệ sinh máy lạnh Panasonic tại nhà</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/gia-thi-cong-ong-dong-am-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-382 tag-link-position-5" style="font-size: 8pt;" aria-label="Giá thi công ống đồng âm tường (3 mục)">Giá thi công ống đồng âm tường</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/gia-ve-sinh-may-lanh-2019/" class="tag-cloud-link tag-link-179 tag-link-position-6" style="font-size: 15.777777777778pt;" aria-label="Giá vệ sinh máy lạnh 2019 (4 mục)">Giá vệ sinh máy lạnh 2019</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/gia-ve-sinh-may-lanh-va-bom-ga/" class="tag-cloud-link tag-link-181 tag-link-position-7" style="font-size: 8pt;" aria-label="Giá vệ sinh máy lạnh và bơm ga (3 mục)">Giá vệ sinh máy lạnh và bơm ga</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/gia-ve-sinh-may-lanh-dien-may-xanh/" class="tag-cloud-link tag-link-486 tag-link-position-8" style="font-size: 8pt;" aria-label="giá vệ sinh máy lạnh điện máy xanh (3 mục)">giá vệ sinh máy lạnh điện máy xanh</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/may-giat-lg-bao-loi-le/" class="tag-cloud-link tag-link-571 tag-link-position-9" style="font-size: 15.777777777778pt;" aria-label="Máy giặt LG báo lỗi LE (4 mục)">Máy giặt LG báo lỗi LE</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/nen-mua-may-giat-hang-nao-2021/" class="tag-cloud-link tag-link-168 tag-link-position-10" style="font-size: 8pt;" aria-label="Nên mua máy giặt hãng nào 2021 (3 mục)">Nên mua máy giặt hãng nào 2021</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/quy-trinh-lap-dat-dieu-hoa/" class="tag-cloud-link tag-link-279 tag-link-position-11" style="font-size: 15.777777777778pt;" aria-label="quy trình lắp đặt điều hòa (4 mục)">quy trình lắp đặt điều hòa</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/sua-may-lanh-24-24/" class="tag-cloud-link tag-link-506 tag-link-position-12" style="font-size: 8pt;" aria-label="sửa máy lạnh 24/24 (3 mục)">sửa máy lạnh 24/24</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/sua-tu-lanh-tai-nha-quan-tan-binh/" class="tag-cloud-link tag-link-215 tag-link-position-13" style="font-size: 8pt;" aria-label="Sửa tủ lạnh tại nhà quận Tân Bình (3 mục)">Sửa tủ lạnh tại nhà quận Tân Bình</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/thi-cong-ong-dong-may-lanh-am-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-381 tag-link-position-14" style="font-size: 8pt;" aria-label="Thi công ống đồng máy lạnh âm tường (3 mục)">Thi công ống đồng máy lạnh âm tường</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/thi-cong-ong-dong-am-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-383 tag-link-position-15" style="font-size: 8pt;" aria-label="Thi công ống đồng âm tường (3 mục)">Thi công ống đồng âm tường</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/ve-sinh-may-lanh/" class="tag-cloud-link tag-link-43 tag-link-position-16" style="font-size: 22pt;" aria-label="vệ sinh máy lạnh (5 mục)">vệ sinh máy lạnh</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/ve-sinh-may-lanh-nguyen-kim/" class="tag-cloud-link tag-link-460 tag-link-position-17" style="font-size: 15.777777777778pt;" aria-label="Vệ sinh máy lạnh Nguyễn Kim (4 mục)">Vệ sinh máy lạnh Nguyễn Kim</a> <a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/tag/ve-sinh-tu-lanh-co-can-rut-dien-khong/" class="tag-cloud-link tag-link-317 tag-link-position-18" style="font-size: 8pt;" aria-label="Vệ sinh tủ lạnh có cần rút điện không (3 mục)">Vệ sinh tủ lạnh có cần rút điện không</a></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tie-widget-categories-2" class="container-wrapper widget widget_categories tie-widget-categories"><div class="widget-title the-global-title has-block-head-4"><div class="the-subtitle">Chuyên mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-86"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/chuyen-muc/ky-thuat-dien-tu-dien-lanh/">Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh</a> <span>3.059</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-24"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/chuyen-muc/sua-tu-lanh/">Sửa tủ lạnh</a> <span>470</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-1"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/chuyen-muc/sua-may-lanh/">Sửa máy lạnh</a> <span>221</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-27"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/chuyen-muc/thi-cong-he-thong-lanh/">Thi công hệ thống lạnh</a> <span>52</span> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class=" normal-side"> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Copyright 2022, All Rights Reserved  |  <span style="color:red;" class="tie-icon-heart"></span> <a href="https://www.semtek.com.vn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SEMTEK Co,.LTD</a></div><div class="copyright-text copyright-text-second">SEMTEK Co,.LTD | CUNG CẤP GIẢI PHÁP MARKETING ONLINE | 2N Cư xá phú lâm D, Phường 10, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh | <a href="https://www.semtek.vn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SEMTEK Co,.LTD</a> | MST 0314932243 | info@semtek.vn </br> <a href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=3b3dff93-79d7-4164-bfcd-ea98695f3144" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" alt="DMCA.com Protection Status" data-lazy-src="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120m.png?ID=3b3dff93-79d7-4164-bfcd-ea98695f3144" /><noscript><img src ="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120m.png?ID=3b3dff93-79d7-4164-bfcd-ea98695f3144" alt="DMCA.com Protection Status" /></noscript></a> </div><div class="footer-menu"><ul id="menu-footer-menu" class="menu"><li id="menu-item-3804" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-3804"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/sitemap.xml">Sitemap</a></li> <li id="menu-item-5625" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5625"><a href="https://www.semtek.com.vn/">semtek.com.vn</a></li> <li id="menu-item-5626" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5626"><a href="https://thatlungnam.com.vn/">thatlungnam.com.vn</a></li> <li id="menu-item-5627" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5627"><a href="https://vietnamleather.com/">vietnamleather.com</a></li> <li id="menu-item-5628" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5628"><a href="https://saigongiftbox.com/">saigongiftbox.com</a></li> <li id="menu-item-5629" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5629"><a href="https://daynitda.com/">daynitda.com</a></li> <li id="menu-item-5630" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5630"><a href="https://caryophy.info/">caryophy.info</a></li> <li id="menu-item-5631" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-5631"><a href="https://www.kythuatcodienlanh.com/">kythuatcodienlanh.com</a></li> <li id="menu-item-5632" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5632"><a href="https://sangiaodichcongnghe.com/">sangiaodichcongnghe.com</a></li> <li id="menu-item-5633" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5633"><a href="https://blog.giaiphapcuacuon.com/">blog cuacuon</a></li> <li id="menu-item-5634" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5634"><a href="https://chovietsupermarket.com/">cho viet</a></li> <li id="menu-item-5635" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5635"><a href="https://blog.chovietsupermarket.com/">blog choviet</a></li> <li id="menu-item-5636" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5636"><a href="https://blog.kythuatcodienlanh.com/">blog ky thuat dien</a></li> <li id="menu-item-5637" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5637"><a href="https://sachhanoi.net/">sach ha noi</a></li> <li id="menu-item-5638" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5638"><a href="https://datascience.semtek.vn/">data science</a></li> <li id="menu-item-5639" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5639"><a href="https://sapavietnam.org/">thuoc dong y</a></li> <li id="menu-item-5640" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5640"><a href="https://thatlungdabo.com/">thatlungdabo.com</a></li> <li id="menu-item-5641" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5641"><a href="https://kythuatcongnghiep.com/">ky thuat cong nghiep</a></li> <li id="menu-item-5642" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5642"><a href="https://vuisong.caryophy.info/">Vui song</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-sticky" class="share-buttons share-buttons-sticky"> <div class="share-links share-left icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&title=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&description=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&media=" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023&url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023%20https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/&text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> <a href="viber://forward?text=T%E1%BB%AB%20%C4%90i%E1%BB%83n%20%E2%80%93%20T%E1%BB%AB%20h%C6%B0%20th%C3%A2n%20m%E1%BA%A5t%20n%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a%20g%C3%AC%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20m%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202023%20https://www.kythuatcodienlanh.com/tu-dien-tu-hu-than-mat-net-co-y-nghia-gi-kien-thuc-moi-nam-2023/" rel="external noopener nofollow" title="Viber" target="_blank" class="viber-share-btn " data-raw="viber://forward?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-phone"></span> <span class="screen-reader-text">Viber</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.kythuatcodienlanh.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> <div id="ai_widget-3" class="container-wrapper widget ai_widget"><div class='code-block code-block-1' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2468813145285814" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Top ads banner --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2468813145285814" data-ad-slot="3205054829" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="ai_widget-7" class="container-wrapper widget ai_widget"><div class='code-block code-block-5' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script type="text/javascript"> atOptions = { 'key' : 'e57848888bd6e8ed7aefd8c2ee37d6dc', 'format' : 'iframe', 'height' : 250, 'width' : 300, 'params' : {} }; document.write('<scr' + 'ipt type="text/javascript" src="http' + (location.protocol === 'https:' ? 's' : '') + '://sinisterbatchoddly.com/e57848888bd6e8ed7aefd8c2ee37d6dc/invoke.js"></scr' + 'ipt>'); </script></div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div class='code-block code-block-3 ai-close' data-aos="fade" style='position: fixed; z-index: 9995; top: 100px; right: 0px;'> <div class="ai-attributes"> <span class='ai-close-button ai-close-unprocessed'></span> </div> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2468813145285814" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Sticky ads (width: 160px; height: 600px) --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:160px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-2468813145285814" data-ad-slot="2971510322"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-4 ai-center-h ai-center-v ai-close' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 50%; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);'> <div class='no-visibility-check ai-check-4-15431742' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-4-15431742' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jbG9zZS1idXR0b24gYWktY2xvc2UtdW5wcm9jZXNzZWQnIGRhdGEtYWktY2xvc2UtdGltZW91dD0nNScgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNCc+PC9zcGFuPgo8c3BhbiBjbGFzcz0nYWktY2hlY2stYmxvY2snIGRhdGEtYWktYmxvY2s9JzQnIGRhdGEtYWktZXZlcnktcHY9JzEwJz48L3NwYW4+CjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbS9wYWdlYWQvanMvYWRzYnlnb29nbGUuanM/Y2xpZW50PWNhLXB1Yi0yNDY4ODEzMTQ1Mjg1ODE0IgogICAgIGNyb3Nzb3JpZ2luPSJhbm9ueW1vdXMiPjwvc2NyaXB0Pgo8IS0tIFBvcHVwIGFkc2Vuc2UgKDMwMHg2MDApIC0tPgo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSIKICAgICBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MzAwcHg7aGVpZ2h0OjYwMHB4IgogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItMjQ2ODgxMzE0NTI4NTgxNCIKICAgICBkYXRhLWFkLXNsb3Q9Ijk0MTUyMTYyMDgiPjwvaW5zPgo8c2NyaXB0PgogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7Cjwvc2NyaXB0Pg==' data-block='4'><span class='ai-check-block' data-ai-block='4' data-ai-every-pv='10'></span></div> </div> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://www.kythuatcodienlanh.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <script> function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ function ai_run_scripts(){(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var d=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;return b}}})(function(){function a(){for(var d=0,b={};d<arguments.length;d++){var f=arguments[d],e;for(e in f)b[e]=f[e]}return b}function c(d){function b(){}function f(h,k,g){if("undefined"!==typeof document){g=a({path:"/",sameSite:"Lax"},b.defaults,g);"number"===typeof g.expires&&(g.expires= new Date(1*new Date+864E5*g.expires));g.expires=g.expires?g.expires.toUTCString():"";try{var l=JSON.stringify(k);/^[\{\[]/.test(l)&&(k=l)}catch(p){}k=d.write?d.write(k,h):encodeURIComponent(String(k)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent);h=encodeURIComponent(String(h)).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[\(\)]/g,escape);l="";for(var n in g)g[n]&&(l+="; "+n,!0!==g[n]&&(l+="="+g[n].split(";")[0]));return document.cookie= h+"="+k+l}}function e(h,k){if("undefined"!==typeof document){for(var g={},l=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],n=0;n<l.length;n++){var p=l[n].split("="),m=p.slice(1).join("=");k||'"'!==m.charAt(0)||(m=m.slice(1,-1));try{var q=p[0].replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);m=(d.read||d)(m,q)||m.replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);if(k)try{m=JSON.parse(m)}catch(r){}g[q]=m;if(h===q)break}catch(r){}}return h?g[h]:g}}b.set=f;b.get=function(h){return e(h,!1)};b.getJSON=function(h){return e(h, !0)};b.remove=function(h,k){f(h,"",a(k,{expires:-1}))};b.defaults={};b.withConverter=c;return b}return c(function(){})});AiCookies=Cookies.noConflict(); ai_check_block=function(a){if(null==a)return!0;var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");ai_debug_cookie_status="";null==c&&(c={});"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews&&(c.hasOwnProperty(a)||(c[a]={}),c[a].hasOwnProperty("d")||(c[a].d=ai_delay_showing_pageviews));if(c.hasOwnProperty(a)){for(var d in c[a]){if("x"==d){var b="",f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);var e=new Date;e=c[a][d]- Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="closed for "+e+" s = "+Math.round(1E4*e/3600/24)/1E4+" days",!1;ai_set_cookie(a,"x","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(a,"h","")}else if("d"==d){if(0!=c[a][d])return ai_debug_cookie_status=a="delayed for "+c[a][d]+" pageviews",!1}else if("i"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h); if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max impressions reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max imp. reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"i","");c[a].hasOwnProperty("c")||c[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("ipt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].it-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max imp. per time reached ("+ Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;if("c"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"c","");c[a].hasOwnProperty("i")|| c[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("cpt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}if(c.hasOwnProperty("G")&&c.G.hasOwnProperty("cpt")&&0==c.G.cpt&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c.G.ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max global clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}ai_debug_cookie_status= "OK";return!0}; ai_check_and_insert_block=function(a,c){if(null==a)return!0;var d=document.getElementsByClassName(c);if(d.length){d=d[0];var b=d.closest(".code-block"),f=ai_check_block(a);!f&&0!=parseInt(d.getAttribute("limits-fallback"))&&d.hasAttribute("data-fallback-code")&&(d.setAttribute("data-code",d.getAttribute("data-fallback-code")),b.hasAttribute("data-ai")&&d.hasAttribute("fallback-tracking")&&d.hasAttribute("fallback_level")&&b.setAttribute("data-ai-"+d.getAttribute("fallback_level"),d.getAttribute("fallback-tracking")), f=!0);if(f)ai_insert_code(d),b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),b&&f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&&(b.style.position="")));else{f=d.closest("div[data-ai]");if(null!=f&&"undefined"!=typeof f.getAttribute("data-ai")){var e=JSON.parse(b64d(f.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof e&&e.constructor===Array&&(e[1]="",f.setAttribute("data-ai", b64e(JSON.stringify(e))))}f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block");b&&f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&&(b.style.position=""))}d.classList.remove(c)}d=document.querySelectorAll("."+c+"-dbg");b=0;for(f=d.length;b<f;b++)e=d[b],e.querySelector(".ai-status").textContent=ai_debug_cookie_status,e.querySelector(".ai-cookie-data").textContent=ai_get_cookie_text(a), e.classList.remove(c+"-dbg")};function ai_load_cookie(){var a=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==a&&(a={});return a}function ai_get_cookie(a,c){var d="",b=ai_load_cookie();b.hasOwnProperty(a)&&b[a].hasOwnProperty(c)&&(d=b[a][c]);return d} function ai_set_cookie(a,c,d){var b=ai_load_cookie();if(""===d){if(b.hasOwnProperty(a)){delete b[a][c];a:{c=b[a];for(f in c)if(c.hasOwnProperty(f)){var f=!1;break a}f=!0}f&&delete b[a]}}else b.hasOwnProperty(a)||(b[a]={}),b[a][c]=d;0===Object.keys(b).length&&b.constructor===Object?AiCookies.remove("aiBLOCKS"):AiCookies.set("aiBLOCKS",b,{expires:365,path:"/"});return b} ai_get_cookie_text=function(a){var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==c&&(c={});var d="";c.hasOwnProperty("G")&&(d="G["+JSON.stringify(c.G).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}","")+"] ");var b="";c.hasOwnProperty(a)&&(b=JSON.stringify(c[a]).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}",""));return d+b}; ai_insert=function(c,h,t){for(var n=-1!=h.indexOf(":eq")?jQuery(h):document.querySelectorAll(h),u=0,y=n.length;u<y;u++){var b=n[u];selector_string=b.hasAttribute("id")?"#"+b.getAttribute("id"):b.hasAttribute("class")?"."+b.getAttribute("class").replace(RegExp(" ","g"),"."):"";var v=document.createElement("div");v.innerHTML=t;var m=v.getElementsByClassName("ai-selector-counter")[0];null!=m&&(m.innerText=u+1);m=v.getElementsByClassName("ai-debug-name ai-main")[0];if(null!=m){var l="";"before"==c?l= ai_front.insertion_before:"after"==c?l=ai_front.insertion_after:"prepend"==c?l=ai_front.insertion_prepend:"append"==c?l=ai_front.insertion_append:"replace-content"==c?l=ai_front.insertion_replace_content:"replace-element"==c&&(l=ai_front.insertion_replace_element);-1==selector_string.indexOf(".ai-viewports")&&(m.innerText=l+" "+h+" ("+b.tagName.toLowerCase()+selector_string+")")}m=document.createRange();l=!0;try{var w=m.createContextualFragment(v.innerHTML)}catch(r){l=!1}"before"==c?l?b.parentNode.insertBefore(w, b):jQuery(v.innerHTML).insertBefore(jQuery(b)):"after"==c?l?b.parentNode.insertBefore(w,b.nextSibling):jQuery(v.innerHTML).insertBefore(jQuery(b.nextSibling)):"prepend"==c?l?b.insertBefore(w,b.firstChild):jQuery(v.innerHTML).insertBefore(jQuery(b.firstChild)):"append"==c?l?b.insertBefore(w,null):jQuery(v.innerHTML).appendTo(jQuery(b)):"replace-content"==c?(b.innerHTML="",l?b.insertBefore(w,null):jQuery(v.innerHTML).appendTo(jQuery(b))):"replace-element"==c&&(l?b.parentNode.insertBefore(w,b):jQuery(v.innerHTML).insertBefore(jQuery(b)), b.parentNode.removeChild(b))}}; ai_insert_code=function(c){function h(m,l){return null==m?!1:m.classList?m.classList.contains(l):-1<(" "+m.className+" ").indexOf(" "+l+" ")}function t(m,l){null!=m&&(m.classList?m.classList.add(l):m.className+=" "+l)}function n(m,l){null!=m&&(m.classList?m.classList.remove(l):m.className=m.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+l.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," "))}if("undefined"!=typeof c){var u=!1;if(h(c,"no-visibility-check")||c.offsetWidth||c.offsetHeight||c.getClientRects().length){u= c.getAttribute("data-code");var y=c.getAttribute("data-insertion"),b=c.getAttribute("data-selector");if(null!=u)if(null!=y&&null!=b){if(-1!=b.indexOf(":eq")?jQuery(b).length:document.querySelectorAll(b).length)ai_insert(y,b,b64d(u)),n(c,"ai-viewports")}else{y=document.createRange();b=!0;try{var v=y.createContextualFragment(b64d(u))}catch(m){b=!1}b?c.parentNode.insertBefore(v,c.nextSibling):jQuery(b64d(u)).insertBefore(jQuery(c.nextSibling));n(c,"ai-viewports")}u=!0}else v=c.previousElementSibling, h(v,"ai-debug-bar")&&h(v,"ai-debug-script")&&(n(v,"ai-debug-script"),t(v,"ai-debug-viewport-invisible")),n(c,"ai-viewports");return u}}; ai_insert_list_code=function(c){var h=document.getElementsByClassName(c)[0];if("undefined"!=typeof h){var t=ai_insert_code(h),n=h.closest("div.code-block");if(n){t||n.removeAttribute("data-ai");var u=n.querySelectorAll(".ai-debug-block");n&&u.length&&(n.classList.remove("ai-list-block"),n.classList.remove("ai-list-block-ip"),n.classList.remove("ai-list-block-filter"),n.style.visibility="",n.classList.contains("ai-remove-position")&&(n.style.position=""))}h.classList.remove(c);t&& ai_process_elements()}};ai_insert_viewport_code=function(c){var h=document.getElementsByClassName(c)[0];if("undefined"!=typeof h){var t=ai_insert_code(h);h.classList.remove(c);t&&(c=h.closest("div.code-block"),null!=c&&(t=h.getAttribute("style"),null!=t&&c.setAttribute("style",c.getAttribute("style")+" "+t)));setTimeout(function(){h.removeAttribute("style")},2);ai_process_elements()}}; ai_insert_code_by_class=function(c){var h=document.getElementsByClassName(c)[0];"undefined"!=typeof h&&(ai_insert_code(h),h.classList.remove(c))};ai_insert_client_code=function(c,h){var t=document.getElementsByClassName(c)[0];if("undefined"!=typeof t){var n=t.getAttribute("data-code");null!=n&&ai_check_block()&&ai_check_and_insert_block()&&(t.setAttribute("data-code",n.substring(Math.floor(h/19))),ai_insert_code_by_class(c),t.remove())}};ai_process_elements_active=!1; function ai_process_elements(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery(".ai-list-data"));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery(".ai-ip-data"));"function"==typeof ai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks(jQuery(".ai-filter-check"));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks()}, 5);ai_process_elements_active=!0} var Arrive=function(c,h,t){function n(r,d,e){b.addMethod(d,e,r.unbindEvent);b.addMethod(d,e,r.unbindEventWithSelectorOrCallback);b.addMethod(d,e,r.unbindEventWithSelectorAndCallback)}function u(r){r.arrive=l.bindEvent;n(l,r,"unbindArrive");r.leave=w.bindEvent;n(w,r,"unbindLeave")}if(c.MutationObserver&&"undefined"!==typeof HTMLElement){var y=0,b=function(){var r=HTMLElement.prototype.matches||HTMLElement.prototype.webkitMatchesSelector||HTMLElement.prototype.mozMatchesSelector||HTMLElement.prototype.msMatchesSelector; return{matchesSelector:function(d,e){return d instanceof HTMLElement&&r.call(d,e)},addMethod:function(d,e,f){var a=d[e];d[e]=function(){if(f.length==arguments.length)return f.apply(this,arguments);if("function"==typeof a)return a.apply(this,arguments)}},callCallbacks:function(d,e){e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&(d=[d[0]]);for(var f=0,a;a=d[f];f++)a&&a.callback&&a.callback.call(a.elem,a.elem);e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&e.me.unbindEventWithSelectorAndCallback.call(e.target, e.selector,e.callback)},checkChildNodesRecursively:function(d,e,f,a){for(var g=0,k;k=d[g];g++)f(k,e,a)&&a.push({callback:e.callback,elem:k}),0<k.childNodes.length&&b.checkChildNodesRecursively(k.childNodes,e,f,a)},mergeArrays:function(d,e){var f={},a;for(a in d)d.hasOwnProperty(a)&&(f[a]=d[a]);for(a in e)e.hasOwnProperty(a)&&(f[a]=e[a]);return f},toElementsArray:function(d){"undefined"===typeof d||"number"===typeof d.length&&d!==c||(d=[d]);return d}}}(),v=function(){var r=function(){this._eventsBucket= [];this._beforeRemoving=this._beforeAdding=null};r.prototype.addEvent=function(d,e,f,a){d={target:d,selector:e,options:f,callback:a,firedElems:[]};this._beforeAdding&&this._beforeAdding(d);this._eventsBucket.push(d);return d};r.prototype.removeEvent=function(d){for(var e=this._eventsBucket.length-1,f;f=this._eventsBucket[e];e--)d(f)&&(this._beforeRemoving&&this._beforeRemoving(f),(f=this._eventsBucket.splice(e,1))&&f.length&&(f[0].callback=null))};r.prototype.beforeAdding=function(d){this._beforeAdding= d};r.prototype.beforeRemoving=function(d){this._beforeRemoving=d};return r}(),m=function(r,d){var e=new v,f=this,a={fireOnAttributesModification:!1};e.beforeAdding(function(g){var k=g.target;if(k===c.document||k===c)k=document.getElementsByTagName("html")[0];var p=new MutationObserver(function(x){d.call(this,x,g)});var q=r(g.options);p.observe(k,q);g.observer=p;g.me=f});e.beforeRemoving(function(g){g.observer.disconnect()});this.bindEvent=function(g,k,p){k=b.mergeArrays(a,k);for(var q=b.toElementsArray(this), x=0;x<q.length;x++)e.addEvent(q[x],g,k,p)};this.unbindEvent=function(){var g=b.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(k){for(var p=0;p<g.length;p++)if(this===t||k.target===g[p])return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorOrCallback=function(g){var k=b.toElementsArray(this);e.removeEvent("function"===typeof g?function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===t||p.target===k[q])&&p.callback===g)return!0;return!1}:function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===t||p.target===k[q])&&p.selector=== g)return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorAndCallback=function(g,k){var p=b.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(q){for(var x=0;x<p.length;x++)if((this===t||q.target===p[x])&&q.selector===g&&q.callback===k)return!0;return!1})};return this},l=new function(){function r(f,a,g){return b.matchesSelector(f,a.selector)&&(f._id===t&&(f._id=y++),-1==a.firedElems.indexOf(f._id))?(a.firedElems.push(f._id),!0):!1}var d={fireOnAttributesModification:!1,onceOnly:!1,existing:!1};l=new m(function(f){var a= {attributes:!1,childList:!0,subtree:!0};f.fireOnAttributesModification&&(a.attributes=!0);return a},function(f,a){f.forEach(function(g){var k=g.addedNodes,p=g.target,q=[];null!==k&&0<k.length?b.checkChildNodesRecursively(k,a,r,q):"attributes"===g.type&&r(p,a,q)&&q.push({callback:a.callback,elem:p});b.callCallbacks(q,a)})});var e=l.bindEvent;l.bindEvent=function(f,a,g){"undefined"===typeof g?(g=a,a=d):a=b.mergeArrays(d,a);var k=b.toElementsArray(this);if(a.existing){for(var p=[],q=0;q<k.length;q++)for(var x= k[q].querySelectorAll(f),z=0;z<x.length;z++)p.push({callback:g,elem:x[z]});if(a.onceOnly&&p.length)return g.call(p[0].elem,p[0].elem);setTimeout(b.callCallbacks,1,p)}e.call(this,f,a,g)};return l},w=new function(){function r(f,a){return b.matchesSelector(f,a.selector)}var d={};w=new m(function(){return{childList:!0,subtree:!0}},function(f,a){f.forEach(function(g){g=g.removedNodes;var k=[];null!==g&&0<g.length&&b.checkChildNodesRecursively(g,a,r,k);b.callCallbacks(k,a)})});var e=w.bindEvent;w.bindEvent= function(f,a,g){"undefined"===typeof g?(g=a,a=d):a=b.mergeArrays(d,a);e.call(this,f,a,g)};return w};h&&u(h.fn);u(HTMLElement.prototype);u(NodeList.prototype);u(HTMLCollection.prototype);u(HTMLDocument.prototype);u(Window.prototype);h={};n(l,h,"unbindAllArrive");n(w,h,"unbindAllLeave");return h}}(window,"undefined"===typeof jQuery?null:jQuery,void 0); "number"!=typeof ai_sticky_delay&&(ai_sticky_delay=200);var ai_process_sticky_elements_on_ready=!0; ai_process_sticky_elements=function(a){a("[data-ai-position-pc]").each(function(){var e=a("body").height()-document.documentElement.clientHeight;if(0>=e)return!0;a(this).css("top",e*a(this).data("ai-position-pc"))});ai_main_content_element="";ai_main_content_element=ai_main_content_element.trim();var f=document.documentElement.clientWidth,d=element=a(".ai-content").first(),l=a(".ai-sticky-content"),b=a(".ai-sticky-background"),c=0;if(0!=l.length||0!=b.length)if(""== ai_main_content_element||a("body").hasClass("ai-preview")){if(0!=element.length)for(;"BODY"!=element.prop("tagName");)b=element.outerWidth(),0!=b&&b<=f&&b>=c-1&&(d=element,c=b),element=element.parent();if(0==c)for(d=element=a(".ai-content").last();"BODY"!=element.prop("tagName");)b=element.outerWidth(),0!=b&&b<=f&&b>=c-1&&(d=element,c=b),element=element.parent()}else parseInt(ai_main_content_element)!=ai_main_content_element&&(d=a(ai_main_content_element),"undefined"!=typeof d.prop("tagName")&&(b= d.outerWidth(),0!=b&&b<=f&&b>=c&&(c=b)));if(0!=c){var m=Math.floor(c/2)+0;l.each(function(){if(0!=c){var e=a(this).width(),g=a(this).height(),h=a(this).hasClass("ai-sticky-background");a(this).removeClass("ai-sticky-background");h&&(a(this).removeClass("ai-sticky-background").removeAttr("data-aos"),"undefined"===typeof ai_preview&&a(this).find(".ai-close-button").removeAttr("class"));if(a(this).hasClass("ai-sticky-left")){var k=parseInt(a(this).css("margin-right"));h||d.offset().left-k-e>=-e/2?(a(this).css("right", "calc(50% + "+m+"px)"),a(this).show()):a(this).removeClass("ai-sticky-scroll")}else a(this).hasClass("ai-sticky-right")&&(k=parseInt(a(this).css("margin-left")),h||d.offset().left+c+k+e<=f+e/2?(a(this).css("right","").css("left","calc(50% + "+m+"px)"),a(this).show()):a(this).removeClass("ai-sticky-scroll"));a(this).hasClass("ai-sticky-scroll")&&a(this).css("margin-bottom",-g).show()}});b=a(".ai-sticky-background");b.each(function(){if(0!=c){a(this).width();var e=a(this).height();a(this).removeClass("ai-sticky-background").removeAttr("data-aos"); "undefined"===typeof ai_preview&&a(this).find(".ai-close-button").removeAttr("class");if(a(this).hasClass("ai-sticky-left")){var g=d.offset().left;a(this).css("width",g+"px").css("overflow","hidden");a(this).show()}else a(this).hasClass("ai-sticky-right")&&(g=f-(d.offset().left+c),a(this).css("width",g+"px").css("overflow","hidden").css("display","flex"));a(this).hasClass("ai-sticky-scroll")&&a(this).css("margin-bottom",-e).show()}})}}; jQuery(document).ready(function(a){ai_process_sticky_elements_on_ready&&(setTimeout(function(){ai_process_sticky_elements(jQuery)},ai_sticky_delay),"undefined"!=typeof AOS&&"undefined"==typeof ai_no_aos_init&&setTimeout(function(){AOS.init()},ai_sticky_delay+10))}); jQuery(document).ready(function(c){function f(a){var d=c(a).find(".ai-close-button.ai-close-unprocessed");d.length&&(0!==c(a).outerHeight()?c(a).css("width","").addClass("ai-close-fit").find(".ai-close-button").fadeIn(50):(d=c(a),setTimeout(function(){0!==d.outerHeight()&&d.css("width","").addClass("ai-close-fit").find(".ai-close-button").fadeIn(50)},4E3)),c(d).removeClass("ai-close-unprocessed"))}ai_close_block=function(a){var d=c(a).closest(".ai-close"),b=c(a).data("ai-block");if("undefined"!=typeof d){var e= d.find(".ai-attributes [data-ai-hash]").data("ai-hash");a=c(a).data("ai-closed-time");if("undefined"!=typeof a){var g=Math.round((new Date).getTime()/1E3);ai_set_cookie(b,"x",Math.round(g+86400*a));ai_set_cookie(b,"h",e)}else e=ai_set_cookie(b,"x",""),!e.hasOwnProperty(b)||e[b].hasOwnProperty("i")||e[b].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(b,"h","");d.remove()}else ai_set_cookie(b,"x",""),!e.hasOwnProperty(b)||e[b].hasOwnProperty("i")||e[b].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(b,"h","")};ai_install_close_buttons= function(a){setTimeout(function(){c(".ai-close-button.ai-close-unprocessed",a).click(function(){ai_close_block(this)})},1800);"undefined"===typeof ai_preview&&setTimeout(function(){c(".ai-close-button.ai-close-unprocessed",a).each(function(){var d=c(this),b=d.data("ai-close-timeout");0<b&&setTimeout(function(){ai_close_block(d)},1E3*(2<b?b-2:0)+1)})},2E3);setTimeout(function(){c(a).hasClass("ai-close")?f(a):c(".ai-close",a).each(function(){f(this)})},2200)};ai_install_close_buttons(document)}); (function(e,x){"function"===typeof define&&define.amd?define(["jquery"],function(l){return x(l)}):"object"===typeof module&&module.exports?module.exports=x(require("jquery")):x(e.jQuery)})(this,function(e){function x(l,m){return(new RegExp("^"+m.split("*").map(function(n){return n.replace(/([.*+?^=!:${}()|\[\]\/\\])/g,"\\$1")}).join(".*")+"$")).test(l)}(function(l){l.fn.iframeTracker=function(m){"function"==typeof m&&(m={blurCallback:m});var n=this.get();if(null===m||!1===m)l.iframeTracker.untrack(n); else if("object"==typeof m)l.iframeTracker.track(n,m);else throw Error("Wrong handler type (must be an object, or null|false to untrack)");return this};l.iframeTracker={focusRetriever:null,focusRetrieved:!1,handlersList:[],isIE8AndOlder:!1,init:function(){try{!0===l.browser.msie&&9>l.browser.version&&(this.isIE8AndOlder=!0)}catch(n){try{9>navigator.userAgent.match(RegExp("(msie) ([\\w.]+)","i"))[2]&&(this.isIE8AndOlder=!0)}catch(v){}}l(window).focus();l(window).blur(function(n){l.iframeTracker.windowLoseFocus(n)}); l("body").append('<div style="position:fixed; top:0; left:0; overflow:hidden;"><input style="position:absolute; left:-300px;" type="text" value="" id="focus_retriever" readonly="true" /></div>');this.focusRetriever=l("#focus_retriever");this.focusRetrieved=!1;var m=this;l(document).mousemove(function(n){if(document.activeElement&&"IFRAME"===document.activeElement.tagName){var v=!0;if(document.activeElement.hasAttribute("id")&&"undefined"!==typeof ai_ignore_iframe_ids&&ai_ignore_iframe_ids.constructor=== Array){var z=document.activeElement.id;ai_ignore_iframe_ids.forEach(function(C){x(z,C)&&(v=!1)})}if(v&&document.activeElement.hasAttribute("class")&&"undefined"!==typeof ai_ignore_iframe_classes&&ai_ignore_iframe_classes.constructor===Array){var A=document.activeElement.className;ai_ignore_iframe_classes.forEach(function(C){x(A,C)&&(v=!1)})}v&&(l.iframeTracker.focusRetriever.focus(),l.iframeTracker.focusRetrieved=!0)}if(document.activeElement&&"A"==document.activeElement.tagName)for(var D in m.handlersList)try{m.handlersList[D].focusCallback(document.activeElement)}catch(C){}}); if(this.isIE8AndOlder){this.focusRetriever.blur(function(n){n.stopPropagation();n.preventDefault();l.iframeTracker.windowLoseFocus(n)});l("body").click(function(n){l(window).focus()});l("form").click(function(n){n.stopPropagation()});try{l("body").on("click","form",function(n){n.stopPropagation()})}catch(n){console.log("[iframeTracker] Please update jQuery to 1.7 or newer. (exception: "+n.message+")")}}},track:function(m,n){n.target=m;l.iframeTracker.handlersList.push(n);l(m).bind("mouseover",{handler:n}, l.iframeTracker.mouseoverListener).bind("mouseout",{handler:n},l.iframeTracker.mouseoutListener)},untrack:function(m){if("function"!=typeof Array.prototype.filter)console.log("Your browser doesn't support Array filter, untrack disabled");else{l(m).each(function(A){l(this).unbind("mouseover",l.iframeTracker.mouseoverListener).unbind("mouseout",l.iframeTracker.mouseoutListener)});var n=function(A){return null===A?!1:!0},v;for(v in this.handlersList){for(var z in this.handlersList[v].target)-1!==l.inArray(this.handlersList[v].target[z], m)&&(this.handlersList[v].target[z]=null);this.handlersList[v].target=this.handlersList[v].target.filter(n);0===this.handlersList[v].target.length&&(this.handlersList[v]=null)}this.handlersList=this.handlersList.filter(n)}},mouseoverListener:function(m){m.data.handler.over=!0;try{m.data.handler.overCallback(this,m)}catch(n){}},mouseoutListener:function(m){m.data.handler.over=!1;l.iframeTracker.focusRetriever.focus();try{m.data.handler.outCallback(this,m)}catch(n){}},windowLoseFocus:function(m){for(var n in this.handlersList)if(!0=== this.handlersList[n].over)try{this.handlersList[n].blurCallback(m)}catch(v){}}};l(document).ready(function(){l.iframeTracker.init()})})(e)});ai_tracking_finished=!1; jQuery(document).ready(function(e){function x(b,k,g,a,c,r,f,d){b=b.replace("[EVENT]",k);b=b.replace("[BLOCK_NUMBER]",g);b=b.replace("[BLOCK_NAME]",a);b=b.replace("[BLOCK_COUNTER]",c);b=b.replace("[VERSION_NUMBER]",r);b=b.replace("[VERSION_NAME]",f);b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NUMBER]",g+(0==r?"":" - "+r));b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NAME]",a+(""==f?"":" - "+f));return b=b.replace("[]","")}function l(b,k,g,a,c,r,f){var d=x("Ad Inserter Pro",b,k,g,a,c,r),q=x("[EVENT]",b, k,g,a,c,r),h=x("[BLOCK_NUMBER] - [BLOCK_VERSION_NAME]",b,k,g,a,c,r);if("function"!=typeof ai_external_tracking_event||0!=ai_external_tracking_event({event:b,block:k,block_name:g,block_counter:a,version:c,version_name:r},d,q,h,f))"function"==typeof window.ga?(b="send","string"==typeof ai_ga_tracker_name?b=ai_ga_tracker_name+"."+b:(k=ga.getAll(),0!=k.length&&(k=k[0].get("name"),"t0"!=k&&(b=k+"."+b))),ga(b,"event",{eventCategory:d,eventAction:q,eventLabel:h,nonInteraction:f})):"function"==typeof window.gtag?gtag("event","impression", {event_category:d,event_action:q,event_label:h,non_interaction:f}):"function"==typeof window.__gaTracker?__gaTracker("send","event",{eventCategory:d,eventAction:q,eventLabel:h,nonInteraction:f}):"object"==typeof _gaq&&_gaq.push(["_trackEvent",d,q,h,void 0,f]),"object"==typeof _paq&&_paq.push(["trackEvent",d,q,h])}function m(b,k){var g=b[0],a=b[1];if(Number.isInteger(a))if("undefined"==typeof ai_check_data&&"undefined"==typeof ai_check_data_timeout)ai_check_data_timeout=!0,setTimeout(function(){m(b, k)},2500);else{ai_cookie=ai_load_cookie();for(var c in ai_cookie)if(parseInt(g)==parseInt(c))for(var r in ai_cookie[c])if("c"==r){var f=ai_cookie[c][r];if(0<f)if(ai_set_cookie(c,"c",f-1),1==f){f=e("span[data-ai-block="+g+"]").data("ai-cfp-time");var d=new Date;d=Math.round(d.getTime()/1E3);var q=d+604800;ai_set_cookie(c,"c",-q);setTimeout(function(){e("span[data-ai-block="+g+"]").closest("div[data-ai]").remove()},50)}else ai_set_cookie(c,"c",f-1)}else if("cpt"==r)if(f=ai_cookie[c][r],0<f){if(ai_set_cookie(c, "cpt",f-1),1==f){f=e("span[data-ai-block="+g+"]").data("ai-cfp-time");d=new Date;d=Math.round(d.getTime()/1E3);q=ai_cookie[c].ct;ai_set_cookie(c,"x",q);var h=e("span[data-ai-block="+g+"]").closest("div[data-ai]");setTimeout(function(){h.closest("div[data-ai]").remove()},75);"undefined"!=typeof f&&(q=d+86400*f,ai_set_cookie(g,"x",q),e("span.ai-cfp").each(function(p){p=e(this).data("ai-block");var t=e(this);setTimeout(function(){t.closest("div[data-ai]").remove()},50);ai_set_cookie(p,"x",q)}))}}else ai_check_data.hasOwnProperty(c)&& ai_check_data[c].hasOwnProperty("cpt")&&ai_check_data[c].hasOwnProperty("ct")?ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("ct")&&(d=new Date,f=ai_cookie[c].ct-Math.round(d.getTime()/1E3),0>=f&&(d=Math.round(d.getTime()/1E3),ai_set_cookie(c,"cpt",ai_check_data[c].cpt-1),ai_set_cookie(c,"ct",Math.round(d+86400*ai_check_data[c].ct)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(c,"cpt",""),ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("ct")&& ai_set_cookie(c,"ct",""));ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&(f=ai_cookie.G.cpt,0<f?(ai_set_cookie("G","cpt",f-1),1==f&&(f=e("span[data-ai-block="+g+"]").data("ai-cfp-time"),d=new Date,d=Math.round(d.getTime()/1E3),q=ai_cookie.G.ct,ai_set_cookie(g,"x",q),h=e("span[data-ai-block="+g+"]").closest("div[data-ai]"),setTimeout(function(){h.closest("div[data-ai]").remove()},75),"undefined"!=typeof f&&(q=d+86400*f,ai_set_cookie(g,"x",q),e("span.ai-cfp").each(function(p){p=e(this).data("ai-block"); var t=e(this);setTimeout(function(){t.closest("div[data-ai]").remove()},50);ai_set_cookie(p,"x",q)})))):ai_check_data.hasOwnProperty("G")&&ai_check_data.G.hasOwnProperty("cpt")&&ai_check_data.G.hasOwnProperty("ct")?ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&(d=new Date,f=ai_cookie.G.ct-Math.round(d.getTime()/1E3),0>=f&&(d=Math.round(d.getTime()/1E3),ai_set_cookie("G","cpt",ai_check_data.G.cpt-1),ai_set_cookie("G","ct",Math.round(d+86400*ai_check_data.G.ct)))):(ai_cookie.hasOwnProperty("G")&& ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie("G","cpt",""),ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie("G","ct","")));z&&"undefined"===typeof ai_internal_tracking_no_clicks&&e.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"d52766a7db",click:g,version:a,type:k},async:!0}).done(function(p){p=p.trim();""!=p&&(p=JSON.parse(p),"undefined"!=typeof p["#"]&&p["#"]==g&&(ai_cookie=ai_load_cookie(),setTimeout(function(){e("span[data-ai-block="+ g+"]").closest("div[data-ai]").remove()},50),p=Math.round((new Date).getTime()/1E3)+43200,ai_cookie.hasOwnProperty(g)&&ai_cookie[g].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(g,"x",p)))});if(A&&"undefined"===typeof ai_external_tracking_no_clicks){var w=b[2],u=b[3];l("click",g,w,b[4],a,u,!1)}"function"==typeof ai_click_action&&ai_click_action(g,w,a,u)}}function n(){ai_check_data={};if("undefined"==typeof ai_iframe){ai_cookie=ai_load_cookie();e(".ai-check-block").each(function(){var a=e(this).data("ai-block"), c=e(this).data("ai-delay-pv"),r=e(this).data("ai-every-pv"),f=e(this).data("ai-hash"),d=e(this).data("ai-max-imp"),q=e(this).data("ai-limit-imp-per-time"),h=e(this).data("ai-limit-imp-time"),w=e(this).data("ai-max-clicks"),u=e(this).data("ai-limit-clicks-per-time"),p=e(this).data("ai-limit-clicks-time"),t=e(this).data("ai-global-limit-clicks-per-time"),y=e(this).data("ai-global-limit-clicks-time");if("undefined"!=typeof c&&0<c){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].d= c;var B="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")&&(B=ai_cookie[a].d);""===B&&ai_set_cookie(a,"d",c-1)}"undefined"!=typeof r&&2<=r&&(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews||ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")||(ai_cookie.hasOwnProperty(a)||(ai_cookie[a]={}),ai_cookie[a].d=0),ai_check_data[a].e=r);if("undefined"!=typeof d&&0<d){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].i= d,ai_check_data[a].h=f,r=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(r=ai_cookie[a].i),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===r||c!=f)ai_set_cookie(a,"i",d),ai_set_cookie(a,"h",f)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(ai_set_cookie(a,"i",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")||ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof q&&0<q&&"undefined"!=typeof h&&0<h){ai_check_data.hasOwnProperty(a)|| (ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].ipt=q;ai_check_data[a].it=h;d=c="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&(c=ai_cookie[a].ipt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&(d=ai_cookie[a].it));if(""===c||""===d)ai_set_cookie(a,"ipt",q),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*h));0<d&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),d<=c&&(ai_set_cookie(a,"ipt",q),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*h))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&& (ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(a,"ipt",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(a,"it",""));if("undefined"!=typeof w&&0<w){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].c=w,ai_check_data[a].h=f,q=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(q=ai_cookie[a].c),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===q||c!=f)ai_set_cookie(a,"c",w),ai_set_cookie(a,"h",f)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&& (ai_set_cookie(a,"c",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")||ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof u&&0<u&&"undefined"!=typeof p&&0<p){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].cpt=u;ai_check_data[a].ct=p;f=w="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&(w=ai_cookie[a].cpt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&(f=ai_cookie[a].ct));if(""===w||""===f)ai_set_cookie(a,"cpt",u),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/ 1E3),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*p));0<f&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),f<=c&&(ai_set_cookie(a,"cpt",u),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*p))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(a,"cpt",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(a,"ct",""));if("undefined"!=typeof t&&0<t&&"undefined"!=typeof y&&0<y){ai_check_data.hasOwnProperty("G")||(ai_check_data.G={});ai_check_data.G.cpt=t;ai_check_data.G.ct=y;a=u="";ai_cookie.hasOwnProperty("G")&& (ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&(u=ai_cookie.G.cpt),ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&(a=ai_cookie.G.ct));if(""===u||""===a)ai_set_cookie("G","cpt",t),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie("G","ct",Math.round(c+86400*y));0<a&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),a<=c&&(ai_set_cookie("G","cpt",t),ai_set_cookie("G","ct",Math.round(c+86400*y))))}else ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&(ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie("G","cpt",""),ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&& ai_set_cookie("G","ct",""))});e(".ai-check-block").removeClass("ai-check-block");for(var b in ai_cookie)for(var k in ai_cookie[b])if("d"==k){var g=ai_cookie[b][k];0<g?ai_set_cookie(b,"d",g-1):ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("e")?ai_set_cookie(b,"d",ai_check_data[b].e-1):ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("d")||ai_set_cookie(b,"d","")}}}function v(){Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll("[data-ai]"),function(r){for(var f= "",d=1;9>=d;d++)if(r.hasAttribute("data-ai-"+d))f=r.getAttribute("data-ai-"+d);else break;""!=f&&r.setAttribute("data-ai",f)});if(D){var b=document.documentElement.clientWidth,k=window.innerWidth,g=b<k?k:b,a=0;e.each(E,function(r,f){if(g>=f)return a=F[r],!1});b=jQuery(b64d("Ym9keQ==")).attr(b64d ('ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='));if("string"===typeof b)var c=b==b64d("bWFzaw==");"string"===typeof b&&"boolean"===typeof c&&c&&(A&&l("ad blocking",0,G[a-1],0,0,"",!0),a|=128);z&&e.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php", type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"d52766a7db",views:[0],versions:[a]},async:!0}).done(function(r){})}n();ai_tracking_finished=!0;ai_process_impressions()}var z=1,A=0,D=0,C=0,E=[980,768,0],F=[1,2,3],G=JSON.parse(b64d("WyJEZXNrdG9wIiwiVGFibGV0IiwiUGhvbmUiXQ=="));Number.isInteger=Number.isInteger||function(b){return"number"===typeof b&&isFinite(b)&&Math.floor(b)===b};ai_install_standard_click_trackers=function(b){"undefined"== typeof b&&(b=e("body"));b=e("div.ai-track[data-ai]:visible",b);var k=e();b.each(function(){var g=e(this).find("div.ai-lazy"),a=e(this).find("div.ai-manual");0==g.length&&0==a.length&&(k=k.add(e(this)))});b=k;b.removeClass("ai-track");b=b.find("a");0!=b.length&&(C?b.click(function(){for(var g=e(this).closest("div[data-ai]");"undefined"!=typeof g.attr("data-ai");){var a=JSON.parse(b64d(g.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof a&&a.constructor===Array&&Number.isInteger(a[1])&&!g.hasClass("clicked")&& (g.addClass("clicked"),m(a,"a.click"));g=g.parent().closest("div[data-ai]")}}):b.click(function(){for(var g=e(this).closest("div[data-ai]");"undefined"!=typeof g.attr("data-ai");){var a=JSON.parse(b64d(g.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof a&&a.constructor===Array&&Number.isInteger(a[1])&&(m(a,"a.click"),clicked=!0);g=g.parent().closest("div[data-ai]")}}))};ai_install_click_trackers=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=e("body"));if(C){var k=e("div.ai-track[data-ai]:visible, div.ai-rotate[data-info]:visible div.ai-track[data-ai]", b);"undefined"!=typeof e(b).attr("data-ai")&&e(b).hasClass("ai-track")&&e(b).is(":visible")&&(k=k.add(b));var g=e();k.each(function(){var a=e(this).find("div.ai-lazy"),c=e(this).find("div.ai-manual");0==a.length&&0==c.length&&(g=g.add(e(this)))});k=g;k.removeClass("ai-track");0!=k.length&&k.iframeTracker({blurCallback:function(){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.hasClass("clicked")){wrapper.addClass("clicked");m(this.ai_data,"blurCallback");for(var a=wrapper.find("div[data-ai]:visible");"undefined"!= typeof a.attr("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&m(c,"blurCallback INNER");a=a.find("div[data-ai]:visible")}}},overCallback:function(a){a=e(a).closest("div[data-ai]");if("undefined"!=typeof a.attr("data-ai")){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])?(wrapper=a,this.ai_data=c):(null!=wrapper&&wrapper.removeClass("clicked"),this.ai_data=wrapper= null)}},outCallback:function(a){null!=wrapper&&wrapper.removeClass("clicked");this.ai_data=wrapper=null},focusCallback:function(a){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.hasClass("clicked"))for(wrapper.addClass("clicked"),m(this.ai_data,"focusCallback"),a=wrapper.find("div[data-ai]:visible");"undefined"!=typeof a.attr("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&m(c,"focusCallback INNER");a=a.find("div[data-ai]:visible")}}, wrapper:null,ai_data:null,block:null,version:null})}ai_install_standard_click_trackers(b)};ai_process_impressions=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=e("body"));var k=[],g=[],a=[],c=[],r=[],f=e("div.ai-track[data-ai]:visible, div.ai-rotate[data-info]:visible div.ai-track[data-ai]",b);"undefined"!=typeof e(b).attr("data-ai")&&e(b).hasClass("ai-track")&&e(b).is(":visible")&&(f=f.add(b));0!=f.length&&e(f).each(function(){if("undefined"!=typeof e(this).attr("data-ai")){var h=JSON.parse(b64d(e(this).attr("data-ai"))); if("undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array){var w=0,u=e(this).find("div.ai-rotate[data-info]");1==u.length&&(w=JSON.parse(b64d(u.data("info")))[1]);if(Number.isInteger(h[0])&&0!=h[0]&&Number.isInteger(h[1])){u=0;var p=e(this).hasClass("ai-no-tracking"),t=jQuery(b64d("Ym9keQ==")).attr(b64d ('ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='));if("string"===typeof t)var y=t==b64d("bWFzaw==");if("string"===typeof t&&"boolean"===typeof y){var B=e(this).outerHeight();t=e(this).find(".ai-attributes");t.length&&t.each(function(){B>=e(this).outerHeight()&& (B-=e(this).outerHeight())});t=e(this).find(".ai-code");t.length&&(B=0,t.each(function(){B+=e(this).outerHeight()}));y&&0===B&&(u=128)}y=e(this).find("div.ai-lazy");t=e(this).find("div.ai-manual");if(0!=y.length||0!=t.length)p=!0;if(!p)if(0==w)k.push(h[0]),g.push(h[1]|u),a.push(h[2]),c.push(h[3]),r.push(h[4]);else for(p=1;p<=w;p++)k.push(h[0]),g.push(p|u),a.push(h[2]),c.push(h[3]),r.push(h[4])}}}});ai_cookie=ai_load_cookie();for(var d in ai_cookie)if(k.includes(parseInt(d)))for(var q in ai_cookie[d])"i"== q?(b=ai_cookie[d][q],0<b&&(1==b?(b=new Date,b=Math.round(b.getTime()/1E3)+604800,ai_set_cookie(d,"i",-b)):ai_set_cookie(d,"i",b-1))):"ipt"==q&&(b=ai_cookie[d][q],0<b?ai_set_cookie(d,"ipt",b-1):ai_check_data.hasOwnProperty(d)&&ai_check_data[d].hasOwnProperty("ipt")&&ai_check_data[d].hasOwnProperty("it")?ai_cookie.hasOwnProperty(d)&&ai_cookie[d].hasOwnProperty("it")&&(b=new Date,0>=ai_cookie[d].it-Math.round(b.getTime()/1E3)&&(b=Math.round(b.getTime()/1E3),ai_set_cookie(d,"ipt",ai_check_data[d].ipt), ai_set_cookie(d,"it",Math.round(b+86400*ai_check_data[d].it)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(d)&&ai_cookie[d].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(d,"ipt",""),ai_cookie.hasOwnProperty(d)&&ai_cookie[d].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(d,"it","")));if(k.length&&(z&&"undefined"===typeof ai_internal_tracking_no_impressions&&e.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"d52766a7db",views:k,versions:g},async:!0}).done(function(h){h=h.trim();if(""!=h&&(h=JSON.parse(h), "undefined"!=typeof h["#"])){ai_cookie=ai_load_cookie();var w=Math.round((new Date).getTime()/1E3)+43200,u=[],p;for(p in h["#"])ai_cookie.hasOwnProperty(h["#"][p])&&ai_cookie[h["#"][p]].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(h["#"][p],"x",w);setTimeout(function(){for(index=0;index<u.length;++index)e("span[data-ai-block="+u[index]+"]").closest("div[data-ai]").remove()},50)}}),A&&"undefined"===typeof ai_external_tracking_no_impressions))for(d=0;d<k.length;d++)l("impression",k[d],a[d],r[d],g[d],c[d],!0)}; jQuery(window).on("load",function(){setTimeout(v,1400);setTimeout(ai_install_click_trackers,1500)})}); ai_run_692328586201 = function(){ ai_document_write=document.write;document.write=function(a){"interactive"==document.readyState?(console.error("document.write called after page load: ",a),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push(["document.write called after page load",a,0])):ai_document_write.call(document,a)}; ai_check_and_insert_block (4, 'ai-check-4-15431742'); }; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_692328586201 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_692328586201); ai_js_code = true; } function ai_wait_for_jquery(){function b(f,c){var a=document.createElement("script");a.src=f;var d=document.getElementsByTagName("head")[0],e=!1;a.onload=a.onreadystatechange=function(){e||this.readyState&&"loaded"!=this.readyState&&"complete"!=this.readyState||(e=!0,c&&c(),a.onload=a.onreadystatechange=null,d.removeChild(a))};d.appendChild(a)}window.jQuery&&window.jQuery.fn?ai_run_scripts():(ai_jquery_waiting_counter++,4==ai_jquery_waiting_counter&&b("https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0",function(){b("https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=6.0.2", null)}),30>ai_jquery_waiting_counter&&setTimeout(function(){ai_wait_for_jquery()},50))}ai_jquery_waiting_counter=0;ai_wait_for_jquery(); </script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script> <script src="https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-content/cache/min/1/82b26a17e802386422a86af715257d0a.js" data-minify="1"></script><script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-after'> jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://www.kythuatcodienlanh.com/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=14646&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); </script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1662075874 -->