Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Online Exam Management v3.7 Free Download [GPL] kiến thức mới năm 2023

Online Exam Management v3.7 Free Download [GPL] – Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Online Exam Management Free Download is a WordPress plugin to create and manage online exams for students and publish exam results. You can Create exams, set exam centers, duration, date and start time. Manage students and assign roll numbers to each student. Conduct Multiple exams and View completed exams, recent exams, upcoming exams, and on-going exams.

Online Exam Management Free Download, Today we have shared Online Exam Management for free download to everyone. The shared file is not Online Exam Management nulled or cracked; it’s a 100% genuine GPL file, and you can use this GPL file on unlimited websites.

Online Exam Management – Education & Results Management Key Features

Objective:- Add objective questions to the exam. Set maximum marks, negative marking, options, correct option etc.

Single-Choice Questions:- Add any number of options for a question and set the correct answer among the options.

Multi-Choice Questions:- Add any number of options for a question and set multiple correct answers among the options.

Subjective Questions:- With subjective questions, students will have to enter the answer in a text area.

Online Exam Management – Education & Results Management Documentation

Please remember that if you want technical support for these files, you can purchase it separately from original developer of these scripts. This will help them financially for further development as well.

Live Demo – 

Online Exam Management Free Download

We have shared here 100% GPL licensed file so you can use this file on your website or your client’s website without any worry. The shared file is not Online Exam Management nulled or cracked file. We downloaded these files from the original GPL file provider and shared them here for free to download for everyone. Copy below Mega or Mediafire link and open in a new tab and download Online Exam Management GPL file for free.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của https://www.kythuatcodienlanh.com/, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, cơ khí,…,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button