Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Mẫu quyết định bổ nhiệm kiến thức mới năm 2023

Mẫu quyết định bổ nhiệm – Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Mẫu quyết định bổ nhiệm là một văn bản có nội dung ghi nhận bổ nhiệm một cá nhân đảm nhiệm một chức danh cụ thể trong doanh nghiệp hay cơ quan quan nhà nước, được ban hành  bởi cá nhân hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy quyết định  bổ nhiệm có những đặc điểm gì? Trường hợp nào cần ban hành quyết định bổ nhiệm? Quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung gì, được soạn thảo như thế nào? Và một số điều cần lưu ý khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm.

 Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Đặc điểm của quyết định bổ nhiệm:

 • Về chủ thể: Bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm thì người đó sẽ ra quyết định..
 • Về nội dung: Là loại văn bản thường dùng để giao cho một người nào đó giữ chức vụ cụ  thể trong bộ máy nhà nước hay bộ máy doanh nghiệp như: Trưởng phòng, giám đốc, chủ tịch,.. xác định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân được bổ nhiệm và những cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện.
 • Về hình thức: Là văn bản hành chính thông dụng
 • Về  mục đích ban hành: Bổ nhiệm mang tính chất quyền lực của người giữ chức vụ nhất định góp phần củng cố và kiện toàn bộ máy hoạt động của nhà nước hay các doanh nghiệp, đảm bảo quá trình hoạt động thực hiện  một cách hiệu quả và có hiệu lực trên thực tế.

  Xem thêm: Mẫu đơn xin việc

2. Trường hợp nào ban hành quyết định bổ nhiệm?

Tuỳ vào từng vị trí, chức danh cụ thể mà khi bổ nhiệm mới ban hành quyết định bổ nhiệm, một số trường hợp cần ban hành quyết định bổ nhiệm như:

– Quyết định bổ nhiệm vào ngạch của công chức

– Quyết định bổ nhiệm công chức quản lý, lãnh đạo phòng ban, hay người đứng đầu cơ quan, tổ chức

– Quyết định bổ nhiệm hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ chức quản lý, lãnh đạo

– Bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc hay trưởng phòng, kế toán trưởng, người quản lý khác mà ghi nhận tại Điều lệ công ty tại các doanh nghiệp

– Giám đốc, tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh mà thuộc thẩm quyền từ Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên

…..

3. Nội dung quyết định bổ nhiệm, mẫu quyết định bổ nhiệm

Tùy thuộc vào việc bổ nhiệm trong từng trường hợp mà quyết định bổ nhiệm sẽ có những nội dung chi tiết khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì trong quyết định bổ nhiệm vẫn có những nội dung như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm

– Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản

Ví  dụ: Quyết định bổ nhiệm công chức, Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc,….

– Căn cứ để ra quyết định;

Ví dụ: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Căn cứ Điều lệ công ty,….

– Thông tin cá nhân người được bổ nhiệm, như: Họ và tên, năm sinh, số  giấy tờ pháp lý cá nhânn,… và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

– Ký tên: người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Mẫu quyết định bổ nhiệm

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

—————

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……………, ngày … tháng …. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm ………….)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY  ……………………………………

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty;

– Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty  ……………………………………;

– Căn cứ tình hình hoạt động của công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/bà:  ……………………………………………………………………………………….

Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………………………

CCCD/CMND số:……………………………………………………………………………………………………..

Giữ đảm nhiệm chức vụ: …………………………………………………………………………………………..

Trong thời hạn:…………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………. được hưởng mức lương cơ bản và phụ cấp chức vụ với hệ số:

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông/bà ………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

CHỦ TỊCH

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động

4. Lưu ý khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm:

4.1. Về thể thức văn bản:

 •  Phông chữ (font) trình bày văn bản

Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

 • Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày

a) Khổ giấy: Khổ giấy A4 (210mm x 297mm)

b) Kiểu trình bày: Theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài).

 • Định lề trang văn bản trên giấy khổ giấy A4

–  Lề trên: cách mép trên từ 20 – 25 mm;

–  Lề dưới: cách mép dưới từ 20 – 25 mm;

–  Lề trái: cách mép trái từ 30 – 35 mm;

–  Lề phải: cách mép phải từ 15 – 20 mm.

 • Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản:

Các thành phần cấu thành của quyết  định bổ nhiệm gồm: Quốc hiệu; Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; Số, ký hiệu của quyết định; Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên loại và trích yếu nội dung của quyết định; Nội dung quyết định; Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; Dấu của cơ quan, tổ chức; Nơi nhận; Các thành phần khác.

4.2. Về nội dung quyết định bổ nhiệm:

–  Phù hợp với hình thức của văn bản quyết định được sử dụng;

– Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; phù hợp với quy định của pháp luật;

– Được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác;

– Dùng từ ngữ phổ thông; không dùng từ ngữ địa phương và từ ngữ nước ngoài nếu không thực sự cần thiết. Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản.

– Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó.

– Việc viết hoa được thực hiện theo quy tắc chính tả tiếng Việt.

– Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, trích yếu nội dung văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức ban hành ; trong các lần viện dẫn tiếp theo, có thể ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề Mẫu quyết định bổ nhiệm của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
 • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của https://www.kythuatcodienlanh.com/, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, cơ khí,…,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button