Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron nguyên nhân và cách sử chữa kiến thức mới năm 2023

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron nguyên nhân và cách sử chữa – Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Mã lỗi biến tần 3G3MV của hãng Omron

Biến tần 3G3MV của Omron cũng như những loại biến tần của các hãng khác sau một thời gian sử dụng, do nhiều nguyên nhân khác nhau sẽ gây ra lỗi. Khi Biến tần phát hiện các lỗi sau nếu biến tần hay motor cháy hay mạch bên trong của biến tần hoạt động sai. Khi biến tần phát hiện 1 lỗi, mã lỗi biến tần 3G3MV sẽ được hiển thị trên bộ hiển thị số, đầu ra tiếp điểm báo lỗi sẽ đóng và đầu ra biến tần sẽ ngắt và làm motor dừng. Phương pháp dừng có thể được lựa chọn cho 1 vài lỗi và phương pháp dừng sẽ được dùng với các lỗi này. Nếu xảy ra lỗi, hãy tham khảo bảng mã lỗi biến tần 3G3MV sau để tìm  nguyên nhân và sửa lỗi. Dùng một trong các phương pháp sau để xoá lỗi sau khi khởi động lại biến tần. Nếu lệnh hoạt động đang được đưa vào, tín hiệu xoá sẽ bị bỏ qua. Do vậy, hãy đảm bảo xoá lỗi khi lệnh hoạt động được tắt.

 • Bật tín hiệu xoá lỗi. Đầu vào đa chức năng (n50 đến n56) phải được đặt ở 5 (Xoá lỗi)
 • Bấm nút STOP/RESET ở mặt giao diện
 • Tắt rồi bật lại nguồn cho biến tần

biến tần 3G3MV Omron

Bảng mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

Hiển thị lỗi Tên lỗi và ý nghĩa Nguyên nhân và cách xử lý
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

oC

Quá dòng Dòng đầu ra biến tần cao tới 200% dòng định mức đầu ra –  Ngắn mạch hay chạm đất ở đầu ra 

 • Kiểm tra và sửa lại cáp motor

– Cấu hình V/f không đúng

 • Giảm điện áp đặt V/f

– Công suất motor quá lớn so với biến tần

 • Giảm công suất motor đến mức định mức cao nhất của biến tần

– Công tắc tơ ở phía đầu ra của biến tần đóng và mở

 • Thay đổi lại mạch sao cho công tắc tơ sẽ không mở hoạt đóng khi biến tần đang có dòng ra

–  Mạch ra của biến tần bị hỏng

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

ov

Quá áp (OV) Điện áp DC mạch chính đã đến ngưỡng phát hiện quá áp (với loại 200V: 410VDC min, loại 400V: 820VDC min) – Thời gian giảm tốc quá ngắn

 • Tăng thời gian giảm tốc

– Điện áp cấp quá cao

 • Giảm điện áp cấp cho nằm trong khoảng cho phép

– Năng lượng tái sinh quá lơn do tăng tốc đột ngột

 • Giảm sự tăng tốc này
UV1 Thấp áp mạch – Nguồn cấp cho biến tần bị mất pha, vít

 

chính (UV1) Điện áp DC mạch chính đã xuống đến ngưỡng phát hiện thấp áp (200VDC cho loại 3G3MV-A2, 160VDC cho loại 3G3MV-AB, 400VDC cho loại 3G3MV-A4 vặn đầu dây nguồn vào lỏng hay cáp nguồn bị ngắt

 • Kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết

– Sai điện áp

– Mất điện tạm thời

 • Dùng tính nằng bù mất điện tạm thời (n81) để biến tần tự khởi động sau khi mất điện
 • Cải thiện chất lượng điện cấp

– Mạch điện nội trong biến tần hỏng

UV2 Thấp áp mạch điều khiển – Lỗi mạch bên trong o Tắt rồi bật lại biến tần o Thay biến tần khác
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

oH

Cánh toả nhiệt quá nhiệt (OH) Nhiệt độ của cánh toả nhiệt của biến tần đã đạt đến 110±100C – Nhiệt độ xung quanh quá cao

 • Làm thông gió hay quạt cho biến tần

– Tải quá cao

 • Giảm tải
 • Giảm công suất biến tần

– Thiết lập V/f không đúng

 • Giảm diện áp đặt V/f

– Thời gian tăng tốc/giảm tốc quá ngắn

 • Tăng thời gian tăng tốc/giảm tốc

– Thông gió bị tắc

 • Thay đổi vị trí của biến tần để đảm bảo điều kiện lắp đặt

– Quạt mát của biến tần không chạy

oL1 Motor quá tải (OL) _________

Rơle nhiệt tác động báo motor quá tải

– Tải quá cao

 • Giảm tải
 • Giảm công suất biến tần

– Thiết lập V/f không đúng

 • Giảm diện áp đặt V/f

– Giá trị ở n13 cho tần số điện áp tối đa thấp

 • Kiểm tra thông số motor và đặt n13 ở tần số định mức

-Thời gian tăng tốc/giảm tốc quá ngắn

 • Tăng thời gian tăng tốc/giảm tốc

– Giá trị ở n36 cho dòng định mức motor không đúng

 • Kiểm tra thông số motor và đặt n36 ở dòng định mức

– Biến tần đang điều khiển nhiều hơn 1 motor

 • Bỏ chức năng phát hiện quá tải và lắp một rơle nhiệt cho mỗi motor. Chức năng này bị vô hiệu bằng

Có thể bạn quan tâm

Họ biến tần 3G3MV của Omron. Những đặc điểm cơ bản

Biến tần CP2000 DELTA. Đặc tính kỹ thuật, thông số cơ bản

Mã lỗi biến tần Delta. Mô tả lỗi và cách khắc phục lỗi biến tần Delta

Chọn biến tần. Hưỡng dẫn chọn biến tần phù hợp với tải, động cơ

cách đặt n36 ở 0.0 và n37 ở 2

– Thời gian đặt cho bảo vệ motor trong n38 ngắn

 • Đặt n38 ở 8 (giá trị mặc định)
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

oL2

Quá tải biến tần (OL2)______ T

Rơle nhiệt điện tử đã kích hoạt tính năng bảo vệ quá tải biến tần

– Tải quá lớn 

-Thiết lập V/f không đúng

 • Giảm điện áp đặt V/f

– Thời gian tăng tốc/giảm tốc quá ngắn

 • Tăng thời gian tăng tốc/giảm tốc

– Công suất biến tần không đủ

 • Dùng biến tần với công suất cao hơn
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

oL3

Phát hiện quá momen (OL3) Đã có dòng hay momen cao bằng hoặc hơn thiết lập ở n60 cho mức phát hiện quá momen và ở 61 cho thời gian phát hiện quá momen. Lỗi đã được phát hiện với n59 cho chức năng phát hiện quá momen được đặt ở 2 hay 4 – Hệ thống cơ khí bị khoá hay hỏng o Kiểm tra hệ thống cơ khí và sửa lỗi

–  Thông số đặt không đúng

– Chỉnh các thông số n98 và n99 theo hệ thống cơ khí.

– Tăng các giá trị đặt ở n98 và n99

GF Lỗi chạm đất (GF) Dòng chạm đất ở đầu ra biến tần đã vượt quá dòng ra định mức của biến tần – Xảy ra lỗi chạm đất

 • Kiểm tra dây nối giữa biến tần và motor và xoá lỗi sau khi sửa lại nguyên nhân gây lỗi
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

EF

Lỗi bên ngoài (EF) _ Một lỗi bên ngoài đã được đưa vào đầu vào đa chức năng

Một trong số các đầu vào đa chức năng 1 -7 đặt về 3 hay 4 đã hoạt động. Số EF chỉ thị số của đầu vào tương ứng (S1 đến S7)

– Một lỗi bên ngoài đã được đưa vào đầu vào đa chức năng

 • Hãy loại trừ nguyên nhân gây lỗi bên ngoài

– Logic không đúng

 • Kiểm tra và thay đổi logic đầu vào lỗi bên ngoài bao gồm thời gian của đầu vào và tiếp điểm NO và NC
F00 Lỗi truyền tin số 1 của màn hiển thị – Mạch bên trong của biến tần có lỗi

 • Tắt và bật biến tần trở lại

 

giao diện

Đã phát hiện được lỗi bộ nhớ ban đầu

 • Thay biến tần nếu cùng một lỗi đó xuất hiện lại
F01 Lỗi truyền tin số 2 của màn hiển thị giao diện Đã phát hiện được lỗi của ROM – Mạch bên trong của biến tần có lỗi

 • Tắt và bật biến tần trở lại
 • Thay biến tần nếu cùng một lỗi đó xuất hiện lại
F04 Lỗi bộ nhớ ban đầu(F04) Có lỗi được phát hiện ở EEPROM của biến tần – Mạch bên trong của biến tần có lỗi

– Đặt lại thông số biến tần với n01 đặt ở 8,9,10 hay 11 và tắt rồi bật biến tần

-Thay biến tần nếu cùng một lỗi đó xuất hiện lại

F05 Lỗi bộ chuyển đổi

AD

– Mạch bên trong của biến tần có lỗi

 • Tắt và bật biến tần trở lại
 • Thay biến tần nếu cùng một lỗi đó xuất hiện lại
F06 Module tuỳ chọn lỗi – Module tuỳ chọn lắp không đúng

– Module tuỳ chọn lỗi

– Đầu nối hỏng

F07 Lỗi bộ hiển thị giao diện Có lỗi trong mạch điều khiển của bộ giao diện hiển thị – Mạch bên trong của biến tần có lỗi

 • Tắt và bật biến tần trở lại
 • Thay biến tần nếu cùng một lỗi đó xuất hiện lại
OPR Lỗi kết nối của bộ giao diện hiển thị – bộ giao diện hiển thị không được nối đúng
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

CE

Lỗi truyền tin Không thể truyền tin RS422 trong vòng 2s. Sẽ phát hiện nếu n151 đặt ở 0-2 – Đường truyền bị lỗi

–  Điện trở kết thúc không đúng o Đặt SW2 cho đúng

– Do nhiễu

– Do chương trình bên master lỗi

– Do mạch truyền tin hỏng

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

STP

Dừng khẩn cấp Báo động dừng khẩn cấp được đưa vào 1 đầu vào đa chức năng (1 đầu vào đa chức năng trong số các đầu 1 -4 đặt ở 19 hay 21 đã hoạt động) – Báo động dừng khẩn cấp được đưa vào 1 đầu vào đa chức năng

 • Loại trừ nguyền nhân gây lỗi

– Logic không đúng

 • Kiểm tra và thay đổi logic của đầu vào lỗi bên ngoài bao gồm thời gian của đầu vào và tiếp điểm NO và NC
FBL Lỗi mất phản hồi trong khi điều – Lỗi do dây nối phản hồi

– Lỗi do sensor phản hồi

Mã lỗi biến tần 3G3MV

khiển PID (dưới mức đặt ở n137 trong thời gian lâu hơn n138) – Do lỗi đặt phát hiện mất phản hồi hay do lỗi đầu vào giá trị mục tiêu của PID

– Do mạch phản hồi lỗi ^ Thay biến tần

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

PF (loại 5,5 và 7,5KW)

Lỗi điện áp mạch chính: dao động bất thường trong khi không có điện áp tái sinh nào. Phát hiện khi dao động điện áp lớn hơn mức phát hiện lỗi mất pha đầu vào đặt ở n166 lâu hơn thời gian đặt ở n167 – Mất điện tạm thời

– Mất pha ở điện áp vào

– Điện áp vào dao động quá mức

– Tụ mạch chính bị hỏng → thay biến tần hoặc bỏ chức năng phát hiện mất pha

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

LF (loại 5,5 và 7,5KW)

Lỗi mất pha đầu ra: Phát hiện khi dòng điện ở bất kỳ pha nào ở đầu ra biến tần nhỏ hơn mức phát hiện lỗi mất pha đầu ra đặt ở n168 lâu hơn thời gian đặt ở n169 – Cáp đầu ra bị lỏng hay đứt

– Cuộn dây motor bị ngắt

– Các đầu dây ra lỏng

– Transistor đầu ra biến tần bị hỏng ^ thay biến tần

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

GF (loại 5,5 và 7,5KW)

Lỗi chạm đất Dòng đất ở biến tần đã vượt quá 50% dòng định mức biến tần – Motor cháy hay hỏng cách điện

– Cáp hỏng → kiểm tra điện trở giữa cáp và đầu nối FG. Nếu có dẫn, thay cáp

– Điện dung tản giữa FG và cáp

 • Nếu cáp dài hơn 100m, hãy giảm tàn số mang
 • Áp dụng các biện pháp để giảm điện dung tản. Không dùng các ống kim loại, dùng cáp riêng cho mỗi pha, bao gồm 1 cuộn kháng AC ở đầu ra,…
SC (loại 5,5 và 7,5KW) Lỗi ngắn mạch Đầu ra biến tần hay tải bị ngắn mạch – Motor cháy hay hỏng cách điện → kiểm tra điện trở giữa các pha motor. Nếu bất thường, hãy thay biến tần

– Cáp bị hỏng

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

BUS

Lỗi truyền tin (module tuỳ chọn) – Cáp truyền tin nối không đúng, ngắn mạch hay bị ngắt

– Dữ liệu bị hỏng do nhiễu →dùng cáp chuyên dùng hoặc chống nhiễu, hoặc dùng nguồn riêng cho truyền tin, nối bộ lọc nhiễu ở phía đầu vào nguồn

 • Module tuỳ chọn hỏng.
Tắt Lỗi với nguồn cấp – Không có nguồn được cấp

 

– Điện áp cấp không đủ

– Lỗi với nguồn cấp điều khiển

– Lỗi phần cứng

 • Kiểm tra và sửa lại dây nguồn và điện áp

– Các vít đấu dây lỏng

– Biến tần bị hỏng

 

 •  Cảnh báo mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron (Lỗi không gây dừng)

Cảnh báo là 1 chức năng bảo vệ của biến tần, nó không tác động đầu ra tiếp điểm báo lỗi và đưa biến tần trở lại trạng thái trước đó một khi nguyên nhân đã được loại trừ. Bộ giao diện sẽ nhấp nháy và hiển thị chi tiết của lỗi. Nếu một cảnh báo xảy ra, hãy thực hiện các biện pháp cần thiết theo bảng sau. Chú ý: Một số cảnh báo hay một số trường hợp dừng hoạt động của biến tần như mô tả ở bảng dưới đây

 • Hiển thị cảnh báo và xử lý
Hiển thị lỗi Cảnh báo Nguyên nhân và cách xử lý
UV (nháy) Thấp áp mạch chính (UV1)         Điện áp DC mạch chính đã xuống đến ngưỡng phát hiện thấp áp (200VDC cho loại 3G3MV-A2, 160VDC cho loại 3G3MV-AB, 400VDC cho loại 3G3MV-A4 – Nguồn cấp cho biến tần bị mất pha, vít vặn đầu dây nguồn vào lỏng hay cáp nguồn bị ngắt

 • Kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết

– Sai điện áp

ov

(nháy)

Quá áp (OV) Điện áp DC mạch chính đã đến ngưỡng phát hiện quá áp (với loại 200V: 4ioVdC min, loại 400V: 820VDC min) – Điện áp cấp quá cao

 • GIảm điện áp cấp cho nằm trong khoảng cho phép
oH Cánh toả nhiệt quá nhiệt (OH)

Nhiệt độ của cánh toả nhiệt của biến tần đã đạt đến 110±100C

– Nhiệt độ xung quanh quá cao

 • Làm thông gió hay quạt cho biến tần
CAL Truyền tin tạm ngưng Trong khi truyền tin RS422 không có 1 DSR message bình thường – Đường truyền bị lỗi

– Điện trở kết thúc không đúng o Đặt SW2 cho đúng

– Do nhiễu

– Do chương trình bên master lỗi

– Do mạch truyền tin hỏng

OP1

(nháy)

Lỗi hoạt động – Giá trị đặt ở n050 – n056 bị trùng lặp

 

OP2 (nháy) (Lỗi do đặt thông số sai) – Giá trị đặt cho V/f không thoả mãn điều kiện sau: n016<n14<n13<n11
Op3 (nháy) – Giá trị đặt cho dòng định mức motor ở n036 vượt quá 150% của dòng định mức đầu ra biến tần
OP4 (nháy) – Giá trị đặt cho giới hạn trên của tần số chuẩn ở n034 không thoả mãn điều kiện sau: n034<n033
OP5 (nháy) – Tần số nhảy ở n083 – n85 không thoả mãn điều kiện sau: n085<n84<n83
OP9 (nháy) – Tần số mang ở n80 không đúng vì không trong khoảng cho phép.
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

oL3

Phát hiện quá momen (OL3) ■

Đã có dòng hay momen cao bằng hoặc hơn thiết lập ở n60 cho mức phát hiện quá momen và ở 61 cho thời gian phát hiện quá momen. Lỗi đã được phát hiện với n59 cho chức năng phát hiện quá momen được đặt ở 1 hay 3

– Hệ thống cơ khí bị khoá hay hỏng o Kiểm tra hệ thống cơ khí và sửa lỗi

– Thông số đặt không đúng

 • Chỉnh các thông số n60 và n61 theo hệ thống cơ khí. Tăng các giá trị đặt ở n60 và n61
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

SER (nháy)

Lỗi mạch logic (SER) Thay đổi logic được đưa vào trong khi biến tần đang chạy Lựa chọn chế độ tại chỗ hay từ xa được đưa vào trong khi biến tần đang hoạt động Chú ý: Biến tần sẽ dừng – Có lỗi mạch logic
bb (nháy) Lệnh dừng đầu ra biến tần được đưa vào Chú ý: Biến tần sẽ dừng – Lệnh dừng đầu ra biến tần được đưa vào đầu vào đa chức năng

– Logic không đúng

EF (nháy) Đầu vào quay thuận và nghịch

Các lệnh quay thuận và nghịch được đưa vào các đầu vào mạch điều khiển đồng thời trong 0,5 s hay hơn Chú ý: Biến tần sẽ dừng theo phương pháp đặt ở n04

– Lỗi ở mạch logic trình tự

 

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

STP (nháy)

Dừng khẩn cấp Báo động dừng khẩn cấp được đưa vào 1 đầu vào đa chức năng (1 đầu vào đa chức năng trong số các đầu 1-7 đặt ở 2o hay 22 đã hoạt động) Chú ý: Biến tần dừng theo thíêt lập ở n005. Biến tần sẽ giảm tốc theo thơi gian giảm tốc 2 với n005 =0 – Báo động dừng khẩn cấp được đưa vào 1 đầu vào đa chức năng o Loại trừ nguyền nhân gây lỗi

– Thông số đặt n007 không đúng

Bộ hiện thị giao diện ngừng làm việc Nut STOP/RESET ở bộ hiển thị giao diện được nhấn trong khi biến tần đang hoạt động theo lệnh quay thuận hay nghịch ở các đầu vào mạch điêu khiển

Chú ý: Biến tần dừng theo phương pháp đặt ở n04

– Thông số đặt không đúng

 • Tắt lệnh quay thuận hay nghịch 1 lần, kiểm tra thông số đặt n06 cho lựa chọn chức năng nút STOP/RESET và khởi động lại biến tần
Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

FAN

(nháy)

Lỗi với quạt mát (FAN) Quạt mát bị khoá kẹt – Lỗi với dây nối quạt mát

 • Tắt biến tần, tháo quạt và kiểm tra dây nối

– Quạt mát không còn tốt

 • Kiểm tra và loại bỏ các vật lạ hay bụi ở quạt

– Quạt đã hỏng hẳn

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

FbL

Lỗi mất phản hồi Mất phản hồi khi điều khiển PID – Lỗi dây nối phản hồi

– Sensor có lỗi

–  Lỗi với đầu vào giá trị mục tiêu của

PID

Mã lỗi biến tần 3G3MV của Omron

oH3

Cảnh báo biến tần quá nhiệt

Lỗi này được đưa vào từ 1 đầu vào điều khiển đa chức năng bên ngoài

– Xoá lỗi này
CE Lỗi truyền tin Truyền tin RS485 không diễn ra trong vòng 2s – Xem nộ dung ở phần trước

via GIPHY

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của https://www.kythuatcodienlanh.com/, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, cơ khí,…,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button