Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Learndash Dashboard v5.7.2 Free Download [GPL] kiến thức mới năm 2023

Learndash Dashboard v5.7.2 Free Download [GPL] – Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Learndash Dashboard Free Download Get Individual frontend dashboard for Students, instructors and group leader to monitor and manage anything related to their LearnDash account.

Learndash Dashboard Free Download

Learndash Dashboard Free Download, Today we have shared Learndash Dashboard for free download to everyone. The shared file is not Learndash Dashboard nulled or cracked; it’s a 100% genuine GPL file, and you can use this GPL file on unlimited websites.

Also Check These Posts:

Learndash Dashboard Key Features

  • Frontend Course Builder for Instructors – The Frontend Course Builder is a distinctive feature of Learndash Dashboard that allows instructors to create and manage their courses without having to go to the WordPress backend. Instructors will create courses, and assign quizzes and certificates to them.
  • Personalized Frontend DashBoard for everyone – Keeping track of the progress of a Learning management system that is based on Learndash is not a tedious task anymore. Website Admins, Instructors, group Leader, and the students will get their personalized frontend Dashboard to record their progress.
  • Create Multiple Instructors – Create unlimited instructors to develop high-quality courses. Instructors can manage the students enrolled in their courses. Furthermore, if the course is large enough, you can assign multiple Instructors to a single course to ensure smooth and systematic management.
  • Quiz Tracking and Assignment management – The instructor can Keep track of all of their students’ quiz attempts on his dashboard. This displays the quiz results, total marks, number of questions, and passing grade, as well as the quiz status. Instructors can approve the assignments from the front end itself.
  • Students and course Progress – Course instructors will be able to monitor the course and student progress details in their frontend dashboard. This data can also be exported in the CSV format.
  • Enrolled Courses – Students can view their enrolled course listing on his dashboard page. These courses can be filtered out according to their statuses such as active and completed.
  • Advanced Analytics and Monetization – The plugin provides a new and advanced feature that is instructor commission and withdrawal.
  • Course Activity – All the instructors will be updated with the activities of their students. These activities will be triggered on each and every instance performed by the students such as course enrolment, lesson completion, topic completion,etc. This setting is customizable and the admin can activate and deactivate it according to user roles.

Learndash Dashboard Documentation

Please remember that if you want technical support for these files, you can purchase it separately from original developer of these scripts. This will help them financially for further development as well.

Live Demo –

Learndash Dashboard Free Download

We have shared here 100% GPL licensed file so you can use this file on your website or your client’s website without any worry. The shared file is not Learndash Dashboard nulled or cracked file. We downloaded these files from the original GPL file provider and shared them here for free to download for everyone. Copy below Mega or Mediafire link and open in a new tab and download Learndash Dashboard GPL file for free.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của https://www.kythuatcodienlanh.com/, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, cơ khí,…,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button