Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

VsetGroup – Mở trung tâm đăng kiểm và nhà hàng karaoke

HĐQT Tập Đoàn VsetGroup thông qua phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, thực hiện đầu tư vào dự án trọng điểm phát triển quy mô Công Ty trong năm 2019.

Kế hoạch mở trung tâm đăng kiểm và nhà hàng karaoke
1/ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tphcm tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng

2/ Nhà hàng karaoke Vip phục vụ khách hàng tại quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng

? Nguồn vốn: Huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức trong đợt phát hành trái phiếu, cổ phiếu thời gian từ 01/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu, nguồn vốn từ cổ đông.

? Thời gian huy động vốn dự kiến: 01/12/2018 – 31/12/2019

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhà nước. Dự án mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc quản lý của Tập Đoàn VsetGroup sẽ được đầu tư và xây dựng vào quý 4 năm 2019.

Back to top button