Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Các lệnh cơ bản trong Cad cần biết không được bỏ qua

Để có thể sử dụng phần mềm Cad đòi hỏi người dùng cần phải nắm được các lệnh cơ bản trong Cad. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ với các lệnh cơ bản cả trong cad 2d và 3d, bắt buộc phải nắm được để có thể vẽ được một bản thiết kế kỹ thuật.

Nội dung chính

1 Khái quát về Cad, Cad 2d và Cad 3d2 Các lệnh Cad cơ bản2.1 Các lệnh cơ bản trong Cad 2d2.2 Các lệnh cơ bản trong cad 3d
Khái quát về Cad, Cad 2d và Cad 3d
CAD là gì? CAD hay Autocad là tên viết tắt của phần mềm ứng dụng Computer Aided Design dịch ra tiếng Việt là thiết kế trên máy tính hay thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính. Đây là phần mềm hỗ trợ thiết kế dành cho các kỹ sư, kiến trúc, chuyên viên thiết kế, ứng dụng  được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị máy tính chạy Window. Sản phẩm do ứng dụng này tạo ra là những mô hình 2D và 3D. 

Phần mềm ACD-phần mềm hỗ trợ thiết kế 2d, 3d trên máy tính

Vào năm 1982 phiên bản đầu tiên của AutoCad do Autodesk được phát hành. Cho đến ngày nay ứng dụng này đã trở thành một phần mềm vẽ kỹ thuật phổ biến nhất trên toàn thế giới.

CAD 2D là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản sản phẩm của CAD 2D là những bản vẽ thiết kế được xây dựng bằng chương trình đồ họa máy tính 2 chiều (hệ tọa độ 2 chiều của trục toạ độ), tất cả mọi chi tiết đường nét của hình vẽ đêu nằm trên một mặt phẳng. Các hình ảnh trong bản vẽ CAD 2D không thể xoay góc được.

CAD 3D là gì? CAD 3D cho ra các bản vẽ được xây dựng bằng chương trình đồ họa máy tính 3 chiều (hệ tọa độ 3 chiều của trục toạ độ). Một thế giới hình khối được tạo nên bởi 3 chiều không gian là chiều ngang – dọc – sâu, bản thiết kế có thể xoay góc tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với bản vẽ hình phẳng của 2D.  Nhờ vào hệ thống nguồn sáng vẽ xử lí bằng máy tính bản vẽ có hỗ trợ các hiệu ứng 3 chiều như đổ bóng, chiều ánh sáng, sự phản chiếu.

Các lệnh Cad cơ bản
Sau đây là một số lệnh cad cơ bản bao gồm cả 2d và 3d. Các lệnh này giúp tối ưu hóa thời gian thiết kế các bản vẽ kỹ thuật của người thiết kế. Song nó đòi hỏi người dùng phải nhớ chính xác hết các lệnh. 

Các lệnh cơ bản trong Cad – Bản vẽ 3d

Các lệnh cơ bản trong Cad 2d
Sau đây là các lệnh cơ bản trong Cad được chúng tôi liệt kê qua bài viết dưới đây. Hy vọng rằng có thể giúp ích cho các bạn: 

ALIGN (Al): Đây là lệnh dùng để xoay, di chuyển và thay đổi tỷ lệ của đồi tượng định theo đường.
ARC (A): Được sử dụng để vẽ các cung tròn.
Arctext (Arctext): Lệnh được dùng để định chứ theo cung tròn.
Area (Aa): Lệnh giúp người sử dụng tính diện tích của hình.
Array (Ar): Lệnh cho phép người dùng tạo mảng đối tượng. 
Attdef (ATT): Lệnh dùng để đặt thuộc tính cho khối.
Attedit (ATE): Lệnh hiệu chỉnh thuộc tính của khối.
Attex (Attext): Lệnh xuất thuộc tính ra file văn bản.
Base (Base): Lệnh được dùng để định điểm chèn.
 Bhatch (Bh, H): Lệnh cho phép người sử dụng tô vùng trên bản thiết kế.
Blipmode (Blipmode): Cài đặt chế độ dấu kiểm dạng dấu cộng (+)
Block (B):  Lệnh tạo các khối trên bản vẽ.
Break (Br): Lệnh được dùng để cắt đoạn thẳng giữa 2 điểm. 
Chamfer (Cha): Lệnh cho phép người thiết kế vát 2 đường thẳng.
Change (-Ch): Được dùng để thay đổi một số tính chất đối tượng trong bản thiết kế.
Chpro và Ddchaprop (Ch):  Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng 
Circle (C ): Lệnh này dùng để vẽ các đường tròn có trong bảng thiết kế. 
Clipit (clipit): Cho phép khoanh vùng 1 đối tượng.
Copy (Co,Cp): lệnh cho phép dùng sao chép nội dung.
Copyclip (Ctr+C): Lệnh dùng để copy => Paste
Cutclip (Ctrl + X): Lệnh cắt và dán.
Ddedit (Ed): Lệnh dùng để thay đổi dòng của text
Ddim (D):  Dùng để tạo kiểu kích thước trong bản vẽ kỹ thuật.
Ddmodify (Mo): Lệnh cho -phép người vẽ thay đổi bản chất của đối tượng.

Các lệnh cơ bản trong Cad không thể bỏ qua

Dducs (uc): Lệnh làm thay dồi hệ trục trên bản vẽ.
DDvpoint (Vp): Lệnh thay đổi điểm nhìn trên bản thiết kế kỹ thuật.
Dimaligned (Dal): Lệnh cho phép người thiết kế có thể ghi kích thước theo hướng của đối tượng.
Dimangular (Dan): Lệnh nhập kích thước gốc.
 Dimcenter (Dce):  Dùng để đánh dấu tâm của 1 đường hay cung tròn
Dimdiameter (Ddi): Lệnh được dùng khi người thiết kế bản vẽ muốn ghi kích thước đường kính.
Dimedit (Ded): Dùng để thay đổi kích thước.
Dimlinear (Dli): Khi muốn  ghi kích thước theo trục tọa độ người thiết kế sẽ sử dụng lệnh này.
Distance (Di): Lệnh cho phép người vẽ chia đoạn bằng nhau (tạo các đoạn thẳng bằng nhau).
Dtext (Dt): Góc nhìn phối cảnh trong 3D
Elevation (Elev): Lệnh thay đổi độ cao.
Ellipse (El): Cho phép người thiết kế và các hình  Elíp, cung Elíp trên bản vẽ.
Erase (E): Dùng để xóa
Explode (X): Lệnh phá vỡ đối tượng đa thành phần.
Export (Exp): Lệnh xuất file vẽ.
Extend (Ex): Lệnh kéo dài đến 1 đối tượng
Extrude (Ext): Lệnh giúp tạo chiều cao cho đối tượng
Fillet (F): Cho phép người vẽ thực hiện vẽ cung tiếp tuyến với 2 đối tượng.
Hatch (H, -H): Lệnh tô vùng chọn.
Hatchedit (He): Lệnh hiệu chỉnh vùng tô.
Hide (Hi): Lệnh tạo chế độ ẩn (ẩn đối tượng khuất)
Id (Id): Lệnh thông số bản vẽ
Image (Im, -Im): Lệnh chèn hình ảnh vào bản vẽ.
Line (L): Lệnh vẽ đường thẳng trong bản vẽ.
List (Ls, Li): Lệnh liệt kê thông số đối tượng.

Các lệnh cơ bản trong Cad – Bản vẽ 2d

Ltscale (Lts): Lệnh điều chỉnh tỉ lệ các loại nét
Matchprop (Ma): Lệnh gán tính chất 1 đối tượng đến 1 đối tượng.
Measure (Me) : Lệnh chia các đoạn bằng nhau (độ dài)
Mirror (Mirror): Lệnh lấy đối xứng trong bản thiết kế.
Mline (Ml): Lệnh vẽ đường thẳng đôi trong bản vẽ.
Mview (Mv) : Lệnh tạo khung nhìn động.
Mvsetup (Mvsetup): Lệnh thiết lập thông số của bản vẽ.
New Ctrl+N: Lệnh tạo một bản vẽ mới.
Open (Ctrl+O): Lệnh mở 1 bản vẽ.
Qleader (Qleader): Lệnh chú thích nhanh trong bản vẽ.
Ray (Ray): Lệnh vẽ tia thẳng trên bản vẽ.
Rectang (Rec): lệnh vẽ các hình chữ nhật trên bản thiết kế.
Redo (Ctrl+Y): Lệnh quay lại bước phía trước vừa thực hiện.
Redraw ( R): Lệnh tự vẽ lại bản vẽ.
Regen  (Re): Lệnh tăng độ nét bản vẽ.
Spline (Spl): Lệnh vẽ đường đa tuyến cong.
Stretch (S): Lệnh kéo giãn đối tượng trên bản vẽ.
Zoom (Z): Lệnh thu phóng bản vẽ

Các lệnh cơ bản trong cad 3d

3D (3D): Lệnh tạo mặt cong lưới cơ sở trong bản vẽ.    
3Darray (3DA): lệnh sao kiểu mảng trong không gian.
3Dorbit (3DO): Lệnh điều khiển 3D (Xoay, phóng Camera)
3Ddistance: Lệnh điều khiển tầm nhìn xa gần đối tượng trong không gian
3Dmesh (3Dmesh): Lệnh tạo mặt lưới đa giác có hình dạng tự do.
3Dpoly (3DP): Lệnh vẽ đa tuyến 3D với các phân đoạn thẳng
3 Dzoom (3 Dzoom): Lệnh phóng to, thu nhỏ trong không gian 3D
Align (Al): lệnh sao chép, xoay, thay đổi kích thước 2D và 3D
Background (Background): Lệnh gán phong cảnh nền     
Bmout  (Bmpout): Lệnh lưu bản vẽ theo định dạng bmp.    
Boundary (B hoặc -Bo): Lệnhtạo miền và đa tuyến từ một vùng kín.
Box (Box): Lệnh tạo solid hộp chữ nhật trong bản vẽ.
Break (Br): Lệnh xén đối tượng theo điểm.   
Cal (Cal):  Lệnh ước lượng biểu thức.   
Camera (Camera): Lệnh đặt vị trí Camera và Target    
Cone  (Cone): Lệnh tạo Solid hình nón.  
Cylinder  (Cylinder): Lệnh tạo Solid hình trụ.
Ddvpoint hoặc Vpoint  (Vp): Lệnh gán hướng quan sát 3.   
Donut  (Donut): Lệnh vẽ hình vành khăn.
Dview (Dv): Lệnh quan sát phối cảnh trên bản vẽ.
Edge  (Edge): Lệnh Thay đổi hiển thị cạnh. 

Bản vẽ thiết kế 3d

Elev (Elev):  Lệnh gán cao độ và độ dày 
Export (Exp): Lệnh xuất bản vẽ với nhiều định dạng khác nhau 
Extrude (Ext): Lệnh gán chiều cao 
Fog  (Fog): Lệnh tạo sương mù, xa mờ cho bản thiết kế.
Hide (Hi): Lệnh che cạnh ẩn, khuất trong bản vẽ.
Image-attach (Image-attach): Lệnh gán hình ảnh vào bản vẽ.
Insert (I): Lệnh chèn block,file vẽ vào bản vẽ.
Interfere (Interfere): Lệnh tạo Solid mới (vùng giao giữa các Solid khác)
Light  (Light): Lệnh điều khiển ánh sáng trong bản vẽ.
Lsedit (Lsedit): Lệnh hiệu chỉnh phong cảnh.  
Lslib (Lslib):  Lệnh mở thư viện phong cảnh.
Lsnew (Lsnew): Lệnh chèn phong cảnh vào.   
Mirror3D (Mirror3D): Lệnh đối xứng qua mặt phẳng. 
Region (Re): Lệnh tạo miền trên bản vẽ.
Render (Render): Lệnh Tô bóng 3D 
Replay (Replay): Lệnh hiển thị hình ảnh 
Rotate3D (Rotate3D): Lệnh để xoay đối tượng 3D trong bản thiết kế.  
Rpref (Rpref): Lệnh định thông số tô bóng trên bản vẽ.    
Rulesurf  (Rulesurf): Lệnh tạo mặt kẻ.  
Section (Sec): Lệnh tạo miền giao tuyến mặt phẳng và mặt cong
Setuv (Setuv): Lệnh gán hoạ đồ vật liệu vào bản vẽ.
Shade, Shademode  (Sha): Lệnh tô màu một đối tượng cụ thể.
Stats (Stats): Lệnh hiển thị số liệu thống kê trong bản thiết kế.
Tabsurf (Tabsurf): Lệnh tạo mặt trụ trong bản vẽ.
Vplayer  (Vplayer): Lệnh hiển thị lớp trên Layer trên bản thiết kế.
Vports (Vports): Lệnh chia các viewport

Lưu ý: Phần trông tin trong ( ) là nhập tắt hoặc phím tắt của lệnh.

Trên đây là các lệnh cơ bản trong Cad các bạn cần biết để có thể vẽ bản thiết kế kỹ thuật trên ứng cad chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng bài viết có thể giúp các bạn sử dụng ứng dụng cad một cách thuận lợi.

Back to top button