Sửa máy lạnh

Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đào tạo CPD trực tuyến

Vương quốc Anh: Các nhà tư vấn và lắp đặt điều hòa không khí ở Anh đang được mời tham gia các khóa học CPD mới nhất của Carrier trực tuyến thông qua hội thảo trên web. Các chủ đề bao gồm tác động của chỉ thị F-gas và Ecodesign đối với thiết kế và hiệu suất máy làm lạnh, cũng như chất lượng không khí trong nhà. Các khóa học về Carrier là một phần của chương trình mô-đun CPD đã được thiết lập của TCUK, tập trung vào VRF, hệ thống điều hòa không khí chia tách và đa phân tách. Một khóa học Ciat CPD mới hiện cũng đang được chuẩn bị bao gồm việc thiết kế và ứng dụng các thiết bị xử lý không khí. Để biết thêm thông tin về các khóa học và cách đăng ký, hãy liên hệ với neil.hitching@carrier.com.

  • Trang chủ
  • Bản tin chuyên ngành kỹ thuật
  • Back to top button