Sửa máy lạnh

Mạng kỹ thuật số Bitzer hoàn toàn hoạt động

ĐỨC: Tất cả khách hàng của Bitzer hiện có quyền truy cập vào sản phẩm chính của chuyên gia làm lạnh và điều hòa không khí và thông tin về ứng dụng cụ thể thông qua Mạng kỹ thuật số Bitzer. Mạng kỹ thuật số Bitzer dựa trên đám mây (BDN) đã trải qua hai năm phát triển ở Châu Âu và Nam Mỹ và hiện đã có mặt trên toàn thế giới. Nó cung cấp quyền truy cập, ví dụ, giám sát trực tuyến, báo cáo vận hành máy nén và thông tin xử lý sự cố khác. Người dùng có thể quan sát các thành phần của hệ thống lạnh của họ và chuẩn bị các phân tích chi tiết, với mọi thứ được bao gồm, từ cơ sở dữ liệu phụ tùng điện tử và tài liệu trực tuyến đến phần mềm lựa chọn, giám sát máy nén và phân tích nâng cao. Mạng giúp bạn có thể đăng ký tất cả các sản phẩm Bitzer và do đó có quyền truy cập vào thông tin kỹ thuật, chứng chỉ và phê duyệt liên quan. BDN cũng cung cấp khả năng tải lên các tài liệu dành riêng cho ứng dụng và quản lý và theo dõi các hoạt động dịch vụ liên quan. Nó cũng có sẵn cho các sản phẩm Bitzer IQ, cho phép lưu trữ và phân tích chi tiết dữ liệu hoạt động của máy nén ở độ phân giải vượt trội. Báo cáo vận hành máy nén cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết hữu ích có thể được sử dụng để cải thiện tất cả các khía cạnh của hiệu suất hệ thống cũng như để khắc phục sự cố từ xa. Nếu xác định được bất thường nào, người được chỉ định sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Do đó, có thể tránh được các chuyến đi bảo dưỡng không cần thiết và giảm hoặc ngăn chặn hoàn toàn các khoảng thời gian ngắt hệ thống lạnh ngoài kế hoạch. Truy cập thông qua myBitzer hoặc ứng dụng Bitzer Spot.

  • Trang chủ
  • Bản tin chuyên ngành kỹ thuật
  • Back to top button