Sửa máy lạnh

Ireland gia hạn hiệu lực chứng chỉ F-gas của Vương quốc Anh

Vương quốc Anh: Cộng hòa Ireland đã tiếp tục gia hạn hiệu lực của chứng chỉ F-gas do Vương quốc Anh cấp cho các kỹ sư muốn tiếp tục làm việc tại EU. Thời hạn để các kỹ sư làm việc tại Vương quốc Anh đạt được chứng chỉ F-gas tương đương với tiếng Ireland – City & Guilds 2079, BESA FGas, CITB J 11, hoặc LCL FGas – hiện được mở rộng đến 30 tháng 4 2021. Việc gia hạn này được cho là do EU vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận rút tiền với Anh. Các ứng dụng phải được thực hiện thông qua Cơ quan Bảo vệ Môi trường Ireland. Dịch vụ này không mất phí nhưng chứng chỉ Vương quốc Anh hiện tại của ứng viên phải được cấp và có giá trị trước 31 tháng 12 2020. Theo công ty đăng ký REFCOM của Vương quốc Anh, các bằng cấp nhân sự do Vương quốc Anh cấp cũng sẽ tiếp tục có hiệu lực và được công nhận tại Cộng hòa Ireland cho đến thời hạn kéo dài là 30 tháng 6 2021, một lần nữa với điều kiện là chứng chỉ đã được cấp trước 31 tháng 12 2020 và vẫn còn hiệu lực trong ngày. Chứng chỉ công ty REFCOM không có giá trị để đăng ký công ty ở Ireland vào thời điểm này nhưng REFCOM cho biết họ đang tiếp tục đàm phán với các cơ quan chức năng Ireland nhằm sớm trở thành cơ quan chứng nhận được công nhận ở Cộng hòa Ireland.

  • Trang chủ
  • Bản tin chuyên ngành kỹ thuật
  • Back to top button